onsdag 27 augusti 2014

Fortbildningserbjudande: Skoldag - Läsning, lärande och kunskap?


Onsdag 8 oktober kl. 9.30 – 16.15

Plats: Göteborgs stadsbibliotek

Lokal: Hörsalen

Deltagaravgift: 500 kr


Välkommen till en skoldag arrangerad av Kultur i Väst, Skolbibliotek Väst och Skolbibliotekscentralen Göteborg

Den svenska skolan har ett stort uppdrag i att skapa en meningsfull skolgång för alla elever. Det betyder att eleverna ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Under denna kompetensutvecklingsdag presenteras tankar och idéer om hur skolan kan skapa meningsfulla sammanhang för elevernas lärande.

 
Medverkande:

Börje Ehrstrand: Rektor i Rinkeby 1989-2012. Tidigare klass- special –matematik och språklärare. Har bl.a. erhållit Kunskapspriset på 250 000 kr, Utbildningsakademins stora pris och Nordiska skolledarpriset

Ann Boglind: Är universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet och läroboksförfattare för både grundskolan och högskolan. Hon är bl.a. medförfattare till Från fabler till manga, Litteraturhistoriska  och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur (2010) och Mötesplatser. Texter för svenskämnet (2014) samt litteratur bankens skola. (2014)

Katarina Kuick: Har arbetat med barnlitteratur på olika sätt sedan mitten av 80-talet, främst som författare och översättare men även på förlag och i bokhandel, som ledare av skrivarverkstäder och bokcirklar. Medlem av Svenska Barnboksakademin.
 
 
Program:
09.30
Start med kaffe
10.00
Börje Ehrstrand: Hur blir Sverige åter en ledande kunskapsnation? Skolorna i Rinkeby satsar mest i Stockholm på välutrustade skolbibliotek och ser läsning och ständig språk- och kommunikationsutveckling som nyckeln till framgång i alla ämnen. Framtidens vinnare har ett rikt språk och är duktiga kommunikatörer. Genvägen till ett rikt språk är att läsa många böcker tidigt.
11.00
Ann Boglind: Att läsa som en detektiv – teoretiska perspektiv på lässtrategier och medskapande läsning.
11.45
Lunch på egen hand
13.00
Ann Boglind: Stimulerande litteraturförmedling i praktiken
14.00
Katarina Kuick: Ett samtal, ett möte, kan skapa en läsare
14.45
Kaffe
15.15
Avslutande diskussion tillsammans med Ann Boglind och Katarina Kvick
16.00
Avslutning
 
Anmälan senast 29 september 2014 på:
 
Välkomna!
 
 
Elisabeth Erikson
Kultur i Väst
 
Fredrik  Ernerot
Skolbibliotek Väst
E-post:
 
Adam Nilsson
Skolbibliotekscentralen Göteborg
E-post: adam.nilsson@
askimfrolundahogsbo.goteborg.se