måndag 29 mars 2010

KB VAR I STAN!

Tidigare annonserat på SBV Blogg: En rapport om KBs nya uppdrag, direkt från det dialogmöte som gjorde nedslag i Göteborg, onsdag 23e mars.

Frågor om skolbibliotek ställdes, svar och kommentarer gavs. Om vad?


Inledningsvis kan nämnas att Stenhammarsalen på Göteborgs Stadsmuseum var ungefär halvfull, vilket betyder en publik på runt 100 personer. En publik som under den första timmen, av två (10-12), fick ta del av information om Kungliga Bibliotekets (KB) nya uppdrag:

- Att driva biblioteksfrågor på nationell nivå.
- Att främja biblioteksutveckling för samtliga av landets bibliotekstyper,
bland annat skolbibliotek.

För full information om uppdraget: http://planarbete.kb.se/

Gunnar Sahlin, Riksbibliotekarie, samt ytterligare två kollegor från KB (Barbro Thomas och Mats Herder) utgjorde under passet panel för det utannonserade dialogmötet. De ställde inför dagen fyra centrala frågor:

• Vilka områden är lämpliga för nationell samverkan och samordning?
• Hur kan KB utnyttja sin erfarenhet från samverkan inom universitetsvärlden?
• Vilka extra resurser och nya kompetenser behövs?
• Hur ska inflytandestrukturen se ut?

Om första halvan av dialogmötet, utifrån skolbiblioteksperspektiv, kan bland annat sägas följande:

Skolbiblioteken (som ny bibliotekstyp för KB), kom att återkomma, under bara den första timmen av passet, i snitt en gång var 10e minut! Skolbiblioteken kallades en hjärtefråga, en bibliotekstyp som måste lyftas och sättas fokus på och så vidare...

En rapport hade redan tidigare nått mig om att motsvarande dialogmöte i Stockholm uteslutande handlat om skolbibliotek, därför hade jag stora förväntningar på mötet.

Något som är och har varit inför uppdraget, har varit den Samrådsgrupp (se länk ovan) som av KB själva instiftats, och som i veckan hade sitt andra och sista möte. Motivet till bildandet av gruppen har för KB varit att få klargjort vad som är att prioritera i uppdraget, och att ställning till hur resurser ska fördelas.

Skolbiblioteken har fått representation genom Skolverkets Anette Holmqvist, som också, tillsammans med sin kollega Inger Tinglev, står bakom uppstarten av Skolverkets referensgrupp för Skolbibliotek, där undertecknad representerar Västra Sverige.

Det är av betydelse för dialogmötets efterföljande frågestund att känna till nämnda bakgrund, då en av två frågor/kommentarer handlar om just referensgruppen på Skolverket.

Men den första kommentaren med efterföljande fråga (som jag inte kunde sitta tyst med), bottnar sig i ett uttalande från panelen, som hävdar att skolbiblioteken praktiskt taget tagits upp vid varje dialogmöte. Barbro Thomas beskriver det så här:

- När vi nu fått en extra budget (siffrorna 8-10 miljoner är enligt panelen en trolig summa) att använda för prioriterade bibliotekstyper, så har det setts som att det ska hällas en hel hög med pengar över skolbiblioteken och att KB i princip ska rädda skolbiblioteken. Men det ska man ha klart för sig, att det kommer aldrig att ske. Inte på det sättet.

Gunnar Sahlin kommenterar saken vidare.

- Det kanske egentligen inte behöver läggas pengar på skolbiblioteken alls. Det kanske löser sig ändå.

När frågestunden är igång, och kulturförespråkare, folkbiblioteksanhängare med flera luftat sig (mycket handlar om oro, invändningar, kritik och frågetecken) så för jag skolbiblioteken på tal.

Efter en presentation, där beröringspunkter som just Anette Holmqvist, Skolverkets referensgrupp för skolbibliotek, Nationella Skolbiblioteksgruppen och Skolbibliotek Väst leder till nickningar bland panelmedlemmarna, ber jag att få ta tillfället i akt och klargöra att det krävs en nyansering av det olyckliga uttalandet om ”pengarpåsar över skolbiblioteken”. Jag menar att det är ett direkt opassande utfall, och att de som seriöst driver skolbiblioteksfrågor idag aldrig kommer att stå bakom den typen av retorik. Nu har nickningarna bytts ut mot leenden och tystnad råder i salen.

Jag ber Gunnar Sahlin att förtydliga sitt uttalande om att det kanske inte behövs läggas pengar på skolbiblioteken.

- Jag anser det först och främst vara skolpolitikers ansvar att ge de medel som krävs, så att skolbiblioteken får en chans att höja sig som den verksamhet av skolan de egentligen är. Skolpolitiker har tidigare inte brytt sig om skolbiblioteken. Men när det nu händer saker på området, då måste de bestämma sig. På alla nivåer. Regering och kommuner. Jan Björklund, Cecilia Wikström med flera driver nu frågan framåt och då gäller det att vara med. Här måste bara kommunerna bestämma sig, och det en gång för alla.

En av de övriga panelmedlemmarna lägger också till vikten av att en definition av skolbiblioteksverksamheten sker, liksom en grundlig översyn av bemanningsbehoven.

Känns det här igen, eller vad?

Jag kommenterar nu återigen Skolverket (vilka av panelen lovordas gång efter annan, då Skolverket, liksom Statens kommuner och landsting SKL, varit mycket aktiva i Kbs samrådsgrupp), och referensgruppen för skolbibliotek. Jag gör klart att det vore högst önskvärt om KB på något sätt kunde samarbeta, eller kanske ingå i referensgruppen. Nu nickas det för fullt igen!

Kommentarerna från panelen blir att de noterar förslaget och tar det med sig från mötet. De gör även klart att de kommer att göra allt de kan för att hitta bra vägar till samverkan.

Avslutningsvis kan nämnas att Gunnar Sahlin återigen tar till orda och nu är han ordentligt engagerad, något han också gör klart för publiken och samtidigt ursäktar sig för (skratt från publiken).

- Jag vet att Sverige sjunkit i ranking på världslistan över läskunnighet. Det är något som inte kan accepteras. Här ska skolbiblioteken spela en klar roll framöver. Jag vill återigen betona vikten av att skolbiblioteksverksamheten lyfts fram som en pedagogisk verksamhet. Bland annat måste informationssökning ingå i verksamheten om det ska bli kvalité i lärandet.

Nu är det jag som sitter och nickar. Det finns inget mer att tillägga, så jag säger:

- Gott och tack!

SÅÅÅ... Nästa steg för KB är att bilda en grupp för skolbibliotek!

Fortsättning följer…

Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst.

lördag 27 mars 2010

Inom kort...

KB VAR I STAN!

Inom kort:
En rapport om KBs nya uppdrag, direkt från det dialogmöte
som gjorde nedslag i Göteborg i veckan.

Frågor om skolbibliotek ställdes, svar och kommentarer gavs. Om vad?


Inom kort, inom kort...

Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst