tisdag 29 december 2009

Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen!

Ni som tog del av blogginlägget: Steg 1 - KB kopplas på fallet, publicerat här, i början av december, vet att en del väsentliga frågor ställdes omkring Kungliga Bibliotekets uppdrag: Att vara huvudansvariga för biblioteksfrågor och biblioteksutveckling nationellt...

Låt oss därför ta en närmare titt på de frågor som ställdes, samt eventuella svar som nått oss på vägen mot Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen:


1. Om skolbiblioteksfrågor och övergripande skolbiblioteksutveckling ska ligga på KB.s bord i framtiden... Vem/vilka ska driva den utvecklingen?

Svar: Övergripande frågor och utveckling som berör Sveriges skolbibliotek ska vara en del av KB.s uppdrag, det vet vi helt säkert nu. Vi vet också att ett antal personer på KB ska ansvara för uppdraget. Dessutom ska ett Nationellt Samråd bildas, innehållande representanter från olika bibliotekstyper.

Vi vet även att en förfrågan, om medverkan i "Samrådet" nått Skolverket, vilket får tolkas som att skolbiblioteken därigenom får representation. Mer än så kan inte sägas i dagsläget. Vi får vara nöjda så långt, blir min egen kommentar, så långt.


2. Vem ska äga frågan/uppdraget att hantera skolbiblioteksfrågor på KB?

Svar: Vi måste naturligtvis utgå ifrån att KB äger frågan, då uppdraget nu är ett faktum. Sen är det ändå högst angeläget att Skolverket får möjligheten att påverka i de frågor där skolbibliotek berörs, annars vore tanken med ett "Nationellt Samråd" inget annat än just - En god tanke.

3. Vad kan KB om skolbibliotek egentligen, vet någon det?

Svar: ???

4. I mitt tycke den viktigaste frågan för framtiden, och även avstampet till Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen:

Hur kommer KB' s uppdrag att gå ihop med skollagens skrivning?

Svar: Det är svårt att redan nu svara på frågan, om än inte rent omöjligt. Dels på grund av att det "lagrådsförslag" om inkludering av skolbiblioteken i Skollagen som nyligen presenterats, händelsevis inte behöver vara detsamma som det slutgiltiga beslutet (vår 2010).

Vidare måste KB och det "Nationella Samrådet" få en chans att formera sig, och just lyfta den här frågan. För det utgår jag ifrån, att så kommer att ske!

Sen ska vi inte glömma att det redan nu finns en befintlig plattform för hantering av skolbiblioteksfrågor och skolbiblioteksutveckling! Jag syftar på Skolverkets nystartade "Referensgrupp för skolbibliotek", där jag själv har den stora äran att ingå. Gruppen är definitivt en del av förberedandet i vad som komma ska, med start 2010!


Här ser jag skolbibliotekens framtid, utveckling och frågor behandlas!

Allt ska stötas och blötas - I en progressiv symbios - För skolbibliotekens bästa!

Sen ska vi för den sakens skull inte glömma - Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) och Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar, där nationellt perspektiv kopplas samman med regional och lokal förankring, det jag så gärna betecknar som "gräsrot".

Samtliga oerhört viktiga delar i den stora helheten!


NU är jag redo att möta steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen!

Inom kort min vänner, inom kort...


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst.

onsdag 2 december 2009

Steg 1 - KB kopplas på fallet!

I morgon, onsdag 3.e december 2009, arrangerar Svensk Biblioteksförening och Kungliga Biblioteket i Stockholm - En eftermiddag med information och diskussion om Kungliga bibliotekets nya uppdrag.

Bakgrunden är ett förslag ur Kulturpropositionen som innebär att:

"KB utöver sitt huvuduppdrag som forskningsbibliotek, får ett särskilt uppdrag
att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen
inom vissa övergripande biblioteksfrågor."

KB.s Gunnar Sahlin och Gunilla Herdenberg kommer att presentera hur KB ska arbeta vidare med uppdraget. Ett uppdrag som plötsligt placerar biblioteksfrågan på Utbildningsdepartementet (där KB är placerat), istället för som tills nu -
på Kulturdepartementet.

Biblioteksfrågor och biblioteksutveckling!

- Kommer även skolbibliotek inkluderas i KB.s uppdrag, frågade jag Svensk Biblioteksförenings Generalsekreterare Niclas Lindberg, efter Bokmässans slut?

- Absolut, svarade Niclas. Alla bibliotekstyper i landet hamnar under KB, om förslaget går igenom. Skolbibliotek är en bibliotekstyp, och därför även en del
av uppdraget.

I Västra Götalandsregionens publikation - Framsteget special (nr.23) intervjuades just Gunnar Sahlin, Riksbibliotekarie på KB om det nya uppdraget. Han sa då följande:

"- Vi får se vart det hela landar. Det ligger i förslaget att koordinera hela bibliotekssektorn och KB har kompetens för det, men resursfördelningen är ju en viktig aspekt för att lyckas med ett större uppdrag. Det finns naturligtvis både
för och nackdelar med förslagen. För KB är det viktigt att hålla oss till de
centrala och viktiga frågorna. Bland annat tittar vi på en bättre samverkan när
det gäller katalogerna. Folkbiblioteken är en mer uttalad demokratisk institution. Men som informationsförmedlare kan vi alla bidra till ett starkare kunskapssamhälle och en demokratisk utveckling."

Viktigt med utökade resurser om det ska fungera, så kan svaret kanske tolkas.
Visst krävs det resurser, men i form av vad?

Om skolbiblioteksfrågor och övergripande skolbiblioteksutveckling ska ligga på KB.s bord i framtiden...

Vem/vilka ska driva den utvecklingen?

Vem ska äga frågan/uppdraget att hantera skolbiblioteksfrågor på KB?

Vad kan KB om skolbibliotek egentligen, vet någon det?


OCH SÅ...

Den viktigaste frågan av alla att ställa sig just nu!

Frågan som skapats i ljuset av Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen.
(Beslut 2010= Bakom hörnet!):

Hur kommer KB' s uppdrag att gå ihop med skollagens skrivning?


Svaren på ställda frågor. Var är de nu då, undrar ni?

Det vet ingen...

...Inte än!


Morgondagens arrangemang: Bättre stöd och samverkan - Nationell bibliotekspolitik - från ord till handling är fullbokat,
vilket i sig redan säger en hel del omkring aktualiteten av uppdraget.

OCH så mycket kan jag lova er - Representation från skolbiblioteksvärlden,
den finns imorgon. Lita på det!

Jag ber därför om att få återkomma omkring svaren på ställda frågor!


... När nu KB kopplas på fallet!


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst