onsdag 20 maj 2009

Barbros plattform!

Barbro Bolonassos, enhetschef vid Fisksätra Bibliotek, Nacka kommun, och mottagare av Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring 2009 , inleder sin föreläsning med att säga:

- Hur ska jag kunna visa något för er, jag har ju allt i min kropp. Det är så det är att vara bibliotekarie, eller hur?

Ett spel med offer och aktörer, står det på första Powerpointen.

- Mmm, vem vill vara offer, vill du, säger Barbro och pekar ut mot oss i publiken. Eller vill du vara en aktör. Välj själv!


Barbro berättar hur hon startade upp biblioteket i Fisksätra för ungefär tio år sen. Barbro är barnbibliotekarie i grunden, något hon menar har betytt oerhört mycket.

Jag har använt "barntänket" i vuxenvärlden, det är vad jag har gjort!

Barbro har utgått ifrån en strategi, steg för steg, som här återges i en sammanfattad version:


Vid starten... Kasta upp biblioteket i luften och välj sen en scen, säger Barbro!

En Salong, djungel, växkthus, teater..

Mmm, tänk på det - Vilken scen vill du ha för ditt bibliotek, för det finns mycket möjligheter!

Barbro berättar att hon i början fick besök av Magnus Kahlberg från Stadsteatern i Stockholm.

Han hade med sig ett underlag fyllt med frågor att ta ställning till.

Vad är ni bra på, vilket varumärke är Biblioteket, med sin långa 4500-åriga tradition?

Vad slåss ni för, vad är era åtaganden?

Det här är viktiga frågor att ta ställning till, menar Barbro. Kanske inget märkvärdigt för er, tillägger hon, men det här var en bra start för mig!

Nästa steg: Välj Roll!

Informatör, inspiratör, lekledare, talangjägare, mentor, hoppgivare, kopplare, lyssnare, facilitator, svärmor, arkivarie, asssistent, vaktmästare, bibliotekarie, kurator, visionär, vän...

Allt det här är jag, säger Barbro, som om det vore det självklaraste i världen.

Nästa steg: Välj strategi!

Fånga drömmar, låna goda idéer, omvärldsspana, läxa varje kväll, res, dansa, skratta, identifiera problem och lös dom.

Lyssna på besökarna!!!


Glöm inte heller uppdraget!

Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Unesco, Bibliotekslagen, Biblioteksplan och gemensam handlingsplan. Den ordningen har Powerpointen.

Så är det för mig, säger Barbro. Vi diskuterar de här frågorna på tok för sällan. Vi måste utgå ifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen, sen kan vi snacka bibliotek.

Välj sen samarbetspartners!

För att sammanfatta Barbro - Det är viktigt att tänka över vilka samarbetspartners som behövs för bibliotekets verksamhet. Samarbete skapar i sin tur förtroende, vilket gör att verksamheten blir lättare att bedriva.

Nästa steg: Välj förhållningssätt!

Vad ska du fokusera på? Barbro tar Demokrati som ett exempel.

Det är viktigt att veta vem mottagaren är, för det är inte självklart att jobba utifrån demokratibegreppet i en förort som Fisksätra. Det kan vara skrämmande för en del av mina besökare, när jag bara nämner ordet demokrati.

Vad har en människa med sig när den kommer in till oss? Det är viktigt att vi tänker på såna här saker, säger Barbro.

Välj Konst och teknik för biblioteket!

Hur ska biblioteket se ut, vad ska finnas i lokalerna, vilken teknik ska finnas, vem ska använda rummen och tekniken?

Anpassa, fråga, kartlägg... Barbro har tusen exempel och förslag på vad man kan göra för att få biblioteket att passa in i den miljö som det är förlagt till.

Slutligen - Bjud in gäster!

Det är viktigt att bjuda in folk till biblioteket. Det blev inte alltid helt lyckat, åtminstone inte i början, men det var oerhört lärorikt, menar Barbro.

Författare, musiker... Vi har en stor programverksamhet idag!


Föreläsningen pausar, och den del som är kvar inkluderar Barbros vision om hur ett bibliotek borde vara, samt en frågestund.


Ytterligare en rapport kommer lite senare...

Var är Skolbiblioteksfolket?

Just det har jag frågat mig på åtskilliga arrangemang som Regionbibliotek Västra Götaland och Stadsbiblioteket i Göteborg anordnat genom åren.

Det är nästan bara jag på plats, och det varje gång!

Om det är något som är angeläget för vår bransch så är det väl att bredda, ta intryck av andra bibliotekssektorer...

Ja, bara namnet sektor, ni förstår ju själva!

En segregerad bransch i ett segregerat samhälle?

Hmm, nu kör vi...

tisdag 19 maj 2009

Se hit! SBV bloggar från föreläsningen:

Att göra biblioteket till en ockuperad frizon- en förmiddag med Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek

Datum: Onsdag den 20 maj, 2009
Tid: 10:00-12:30
Plats: Hörsalen, Göteborgs stadsbibliotek

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring gick i år till Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek. Hon tilldelas priset för

"ett imponerande, idogt och långsiktigt, interkulturellt biblioteksarbete som satt människan och språket i fokus. Barbro Bolonassos har gjort Fisksätra till en ockuperad frizon".

Sedan 1997 har Barbro arbetat som enhetschef vid Fisksätra bibliotek, Nacka kommun och gjort det till en mycket välbesökt och viktig demokratisk mötesplats för medborgarna i närområdet.
"-Jag har valt Fisksätra för att jag har en plan. Jag ville se hur långt man kunde gå för att få människor att ockupera biblioteket, säjer Barbro. Vi har lyckats, det är jämt fullt. Folk har nästan börjat klaga över att det är för mycket människor i biblioteket..."
Behövs det sägas mer?

Ta del utav Barbros föreläsning genom SBV Blogg!

Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

fredag 15 maj 2009

Har vi råd att säga nej?

If school librarians can’t prove they make a difference, they may cease to exist!

Ross Todd. Han skrämmer, utmanar, förvirrar!

Samtidigt går det inte att komma ifrån att påståendet är lite spännande också, eller hur?


Jag satt nyligen och bläddrade i Carol C. Kuhlthaus senast översatta bibel om informationssökning Informationssökningsprocessen –En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevernas informationskompetens i fokus.

Kuhlthau talar ofta om ”osäkerhetsprincipen”, vilket i stort handlar om de känslor som eleven tar med sig inför ett arbete eller ämnesval. Istället för att strikt följa sin egen informationssökningsmodell (i sju faser), låter hon dörren stå vidöppen under sökprocessen, det för att kunna fånga upp eventuella känslor som dyker upp för eleven på vägen. På det sättet inkluderas eleven i lärandet på ett fullständigt sätt.

För er som inte är vidare bekanta med Carol C. Kulthau och Ross Todd, så är båda forskare med lärarbakgrund, knutna till det statliga Universitet Rutgers i New Jersey.

Det som är ständigt återkommande i deras syn på lärande i förhållande till skolbibliotek, för det är alltid lärandet utifrån elevens behov som är i fokus, är att den som är i lärandeposition alltid måste vilja möta det som komma skall.

Obehagligt eller inte, det ligger i uppdragets natur och är därför oundvikligt!

Om vi som bibliotekarier, kunskapsförmedlare, inspiratörer, korsbefruktare… lär oss att känna igen och prioritera elevernas känslolägen, när vi tillsammans med eleven befinner oss i en lärande situation…

Om vi behåller elevens behov i medvetandet, om vi utgår ifrån att eleven redan har med sig kunskap och erfarenheter när den söker upp oss, om vi håller oss öppna inför det eleverna har att lära oss, för det har de…

Om vi är redo att sätta eleven i centrum, det som Ross Todd menar är avgörande för om vi bibliotekarier överhuvudtaget ska kunna överleva…

DÅ är vi redo att kliva in och bli en del av – Framtidens Skolbibliotek!


MEN Varning!!!

Nämnt kan lätt separeras från oss och få titeln ”skolans inre arbete” stämplat på sig.

Det är därför av yttersta vikt att vår framtid synliggörs. För vad är det egentligen vi vill?

Skollag, läroplan, lärarutbildning, nationell bibliotekspolitik, statistikbehandling… Allt ska behandlas med siktet inställt på – Samhällets framtid!

Det är viktigt att siktet är inställt på hur skolbiblioteket i framtiden ska vara utformat,
och hur vi skolbibliotekarier ska verka för att nå dit.
Nu talar vi kanske TIO ÅR framåt! Inte nu, inte om ett år, utan om 2019!

Vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, det behövs inte, det finns redan otroligt mycket kunnande om skolbibliotek - Det uppdrag som vi skolbibliotekarier ska ägna oss åt.

Vi ska därför ta intryck av de som kan, de som redan har prövat, de som har konfronterat problem, som Carol C. Kuhlthau och Ross Todd, våra grannländer Danmark och Norge, och i Sverige, inom området ledande, som Louise Limberg och Mikael Alexandersson och deras Textflytt och sökslump, Helvetesgapet, Smile och Många Smile i Malmö, Projekt StilBib…

Vi måste därför tillsammans - alla vi som är involverade i den här smala och lilla, men samtidigt så ofattbart stora branschen - arbeta för att skolbiblioteket ska bli det naturliga inslag i det framtida samhället, som framtiden kräver!


Skolbiblioteket kommer då kanske att bli:

- En livsavgörande samhällsresurs!

- En kunskapsförmedling som utmanar!

- En lustfylld plats!

- En skolas hjärna!

- En skolas hjärta!Nu frågar jag er – Har vi råd att säga nej?
Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

onsdag 6 maj 2009

Skolbiblioteken in i Skollagen NU!

Då var vi där igen!

I måndags eftermiddag, på väg hem till Göteborg, efter utfört uppdrag på Svensk Biblioteksförening i Stockholm, sitter jag för första gången och lusläser den nya Skolbiblioteksstatistikrapporten 2008.

Redan när jag kommer till Svensk Biblioteksförenings lokaler vid tio på förmiddagen, ligger rapporten på bordet, upptryckt och färdig för genomgång (det endast 40 minuter efter att Kulturrådet lagt ut rapporten på sin hemsida, vad säger ni om det va!).

Rapporten har en riktigt bra funktion, i forskningsmässig stil - Sammandraget efter varje kapitel. Det är som gjort för de som aldrig kommer att ta sig tid att gå igenom hela rapporten, som mediafolk, politiker och andra - som allt som oftast först och främst söker efter STORA ord och uppslag för senasationer!

Själv känner jag mig närmast som en gammal knarr, som varit i skolbiblioteksbranschen i 35 år och som inte längre höjer på ögonbrynen över någonting nytt. För det är just den känslan som rapporten skapar i mig (fastän jag inte ens varit i branschen i tio år)

- Ingenting är nytt, ingenting är överraskande, allt är precis som vanligt (Nja, det där sista om vanligt är närmast att betrakta som en lögn, om man nu med "vanligt" avser en frekvens i insamlandet på SEX år. Ja, förra rapporten kom ut 2002.)!

Samma brist på direktiv omkring ansvar, även om Birgitta Modigh på Kulturrådet, som verkligen vet vad Skolbibliotek handlar om, är väldigt tydlig inför media och gör klart att ansvaret för skolbiblioteken ligger på varje kommun, varje skola och också på varje enskild rektor!

Precis! Där ligger det, varje enskild rektor har ett ansvar!

En rektor, som återges i rapportens kommentardel omkring insamlandet av underlaget till rapporten, avslöjar sig så till den grad att jag blir full i skratt när jag stöter på följande uttalande: Vi hinner inte med att svara på alla enkäter som kommer in här, vi fullkomligt drunknar i dom.

Mmm, hade du nu satsat på DITT skolbibliotek, så hade DU haft en skolbibliotekarie på plats, som i sin tur hade svarat på rapporten för DIG ch DIN verksamhet som DU är skyldig att...

Eller det var ju just det... Bibliotekslagens "Lämpligt fördelade bibliotek" omkring hur en kommun ska gå till väga, samt nuvarande Skollagen där det står att alla elever ska erbjudas likvärdig undervisning...

Det är här roten till det onda blottar sig!

- Otydligheten omkring vem som egentligen ansvarar för skolbiblioteken!

- Osäkerheten omkring vad ett skolbibliotek har för roll i skolans lärande!

- Tystnaden omkring hur skolbiblioteken ska finansieras och bemannas!


Läs därför om rapporten (om ni nu inte enbart ägnat er åt sammandragen), men läs den här gången mellan raderna - Ni ska då upptäcka att den för första gången blir riktigt intressant!

Föreställ er sen vad en väl definerad text om skolbiblioteken i Sverige, en text som tydliggör och fastställer punkter som: ansvar, funktion och finansiering, skulle betyda för skolbibliotekens/lärandets framtid i Sverige!


Förstå därför undertecknads glädje över att det redan dagen efter rapportens publicering kom starka utfall och reaktioner från flera svenska politiker, bl.a. Cecilia Wikström (Fp), om att skolbibliotek måste in i Skollagen NU!

Mmm, då var vi där igen...


Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

lördag 2 maj 2009

Mer om "Framtidens skolbibliotek"

Missade du konferansen, misströsta inte.
Nu kan du ta del av alla presentationerna!

Wikipedia

Ny rapport om Wikipedia gjord av Einar Spetz på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Rapporten bygger på en undersökning om gymnasielärares användning av och inställning till Wikipedia.


Wikipedia - älskat eller avskytt? (2009)
Wikipedias fel och brister - en angelägenhet för biblioteken? (2008)

Via regionbibliotek.se