tisdag 18 oktober 2016

Skolbibliotek Väst och Nypon förlag presenterar:


Lättläst Göteborg

Landets första och största heldagskonferens om lättläst!

Med de allra bästa på scen:

Helena Bross
Annelie Drewsen
Monica Reichenberg

När: Fredag 25 november, klockan 9-17
Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum

--------------------------------------

1490:- Inklusive: Goodybag + Medlemskap i Skolbibliotek Väst
Endast 150 stolar. Boka nu!

Anmälan och information om betalningssätt: fredrik@skolbibliotek.se 
Vid anmälan uppge: Namn, arbetsplats och yrkestitel


                                 

                                 


söndag 9 oktober 2016

Skolbibliotek Väst nu även på FacebookBesök Skolbibliotek Väst på Facebook. Gilla sidan och få alla nyheter från föreningen rätt i ditt nyhetsflöde. Adressen är som följer: https://www.facebook.com/skolbibliotekvast/ 
Välkommen!


måndag 3 oktober 2016

I fokus: Skolverkets Anette Holmqvist om ny satsning på skolbibliotekI en intervju på årets Bokmässa i Göteborg, i direkt anslutning till ett avslutat seminarium i Kungliga Bibliotekets monter, möts Skolbibliotek Väst och Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. Tillfälle uppstår för en dragning från nyligen genomfört seminarium - kring den nya satsning där åtta myndigheter gått ihop, med målet att gemensamt satsa på Sveriges skolbibliotek. En satsning där Skolverket tillsammans med bland andra Statens Skolinspektion under åren varit starka aktörer på området.

- Vi var fem myndigheter av åtta på plats. Vi fick var och en av oss tid att beskriva vad vi tänker kring skolbibliotek och vad vi har för avsikt att göra tillsammans framöver. Dragningen av oss fem på plats utgick från varje enskild myndighet. I mitt fall utifrån Skolverkets roll. Kjell Ahlgren gav i sin tur Skolinspektionens bild av läget för skolbiblioteken i landet. 

- Jag tog upp en del kring det statliga bidrag som kommer att vara sökbart från Skolverket, åtminstone fram till 2018. Jag nämnde också de kompetenser som behövs för skolbibliotekarien och vad som kommer att tas fram från Skolverkets håll. Då framför allt genom de olika moduler som kommer att kunna användas som verktyg för kompetensutveckling ute i landets skolor.

Områden samtliga väl värda att följa upp framöver, menar Anette Holmqvist.

- Det finns all anledning att följa upp nämnda områden och satsningar framöver, som till exempelvis under nästa Bok- och Biblioteksmässa. Då vet vi säkerligen mer om vad som fungerat, vad som behöver tas vidare utifrån de resultat som kommit fram. Likaså när det gäller de reviderade läroplaner som lämnats in i juni i år, där det trycks på att rektorn har ett ansvar att integrera skolbiblioteket i det pedagogiska uppdraget. Alltså, där man börjar se skolbiblioteket mer som en pedagogisk verksamhet, än bara som en lokal. Det som är viktigt här, och som det finns all anledning att också följa upp är att: när rektorn har ansvar att föra in skolbiblioteket i pedagogiken, då höjs även statusen på skolbiblioteket.

En broschyr med utförlig information om initiativ, satsning och komponerad myndighetsgrupp finns tillgänglig på Kungliga Bibliotekets hemsida.
Här en direktlänk: http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2016/Ny-lagesrapport-for-skolbiblioteken/

----------------------------------------------------

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.