Verksamhetsidé


Skolbibliotek Väst - Fokus på skolbiblioteket i allmänhet och skolbibliotekariens roll i synnerhet!
(Utifrån sammanställda ”Tankekartor” och möten under 2007)

Målsättning för SBV 2008 (Medel nämns inom parantes):

- Verka för att föra skolbiblioteket in i framtiden
(Pedagogiskt & Tekniskt)

- Vara en levande mötesplats
(SBV Webb, möten, debatt)

- Verka modernt
(Web 2.0, PR, marketing)

- Verka för att korsbefrukta
(Se möjligheter!)

- Värna om den regionala prägeln
(Skapa kontaktytor)