tisdag 13 augusti 2013

Skolbibliotek Väst - Medarrangör till höstens konferens #1


Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Hösten 2013 kommer det ut en forskningsantologi på BTJ förlag. Boken är en genomlysning av skolbiblioteksområdet och bygger på det senaste decenniets svenska och internationella forskning med inriktning mot skolbibliotekets pedagogiska roller i relation till informationskompetenser och lässtimulans. Samtliga forskare arbetar vid Biblioteks-högskolan i Borås och de medverkar även under denna dag. Antologin kommer med all säkerhet att bli en samtidsklassiker.


Tid:               Onsdag 2 oktober, kl. 10.00 – 15.00
Plats:             Bio Roy, Kungsportsavenyn 45, Göteborg. Mitt emot Park Avenue.
Pris:               500 kr. OBS! Boken ingår i konferensavgiften.

Program:

9.30               Välkomstkaffe med smörgås

10.00             Vad kännetecknar ett skolbibliotek? Det svenska skolbibliotekslandskapet!
                      Louise Limberg och Anna Hampson Lundh

11.00             Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik
                      Cecilia Gärdén

12.00             Lunch på egen hand

13.00             Skolbibliotek och läsfrämjande
Mats Dolatkhah

13.30             Forskning om informationskompetens i skolsammanhang
                      Helena Francke och Cecilia Gärdén

14.00             Skolbibliotekets roller. Avslutande kommentarer. Även dialog med deltagarna, som bjuds in till samtal.
                      Louise Limberg och Anna Hampson Lundh

                      Välkommen!


En konferens till minne av och i Malin Koldenius anda. Malin har i alla yrkesverksamma år varit en eldsjäl inom skolbiblioteksområdet. De senaste 15 åren här i Västsverige.

Anmäl ditt deltagande senast onsdag 25 september, dvs dagen före Bok- och Biblioteksmässan, till adam.nilsson@afh.goteborg.se  OBS! Ange faktureringsadress, med eventuell mottagarkod. Fristående skolor anger också organisationsnummer. Enskilda personer anger namn, adress och personnummer.

Ett samarrangemang mellan Bibliotekshögskolan, Bibliotekstjänst, Kultur i Väst, Skolbibliotek Väst och Skolbibliotekscentralen i Göteborg.