måndag 29 augusti 2016

Biblioteks-delegation från Syd-Korea besöker SverigeMed start idag, besöker en syd-koreansk biblioteks-delegation från National Library for Children and Young adults (NLCY) Sverige. Nedslag i Stockholm tar vid både idag och i morgon. Bland annat på Stadsbiblioteket och Medioteket, Utbildningsförvaltningen. På onsdag kommer gruppen att göra ett besök på Stadsbiblioteket i Göteborg.

Svensk kontakt för besöket är Skolbibliotek Väst. Vid besöket i Göteborg är Skolbibliotek Väst även arrangerande värd, då tillsammans med Stadsbiblioteket i Göteborg. Uppkomst till besöket kommer ur den förhöjda satsning på biblioteksverksamhet kring barn- och unga som just nu sker i Syd-Korea. Som del av satsningen genomförde även NLCY ett internationellt symposium i månadsskiftet juni-juli. Som representant för Sverige och föreläsare om Sveriges skolbiblioteksverksamhet, samt det svenska praktiksystemet, deltog Fredrik Ernerot, ordförande i Skolbibliotek Väst.

Under besöket i Sverige kommer delegationen från NLCY att bjudas på rundvandringar, ägna tid åt samtal kring bland annat organisation och politisk beslutsordning för biblioteksärenden. Insatser och metoder kring lässtimulans och informationskompetens finns också uppsatt på agendan.

Samarbetet mellan Skolbibliotek Väst och NLCY kommer att fortsätta även framgent och det i flera olika former. Närmast följer en rapport från besöket i fråga.

För mer information om NLCY och Symposium #10 i Seoul, Syd-Korea:

- National Library for Children and Young adults (NLCY)  http://www.nlcy.go.kr/index.jsp
- NLCY på Facebook (följ gärna sidan) https://www.facebook.com/NLCY.GO.KR/
- Symposium #10, Seoul, South-Korea https://ordfsbv.wordpress.com/2016/07/05/seoul-in-my-soul/
- South Korea – the 10th International Symposium on Library Services for Children and Young Adults https://ylgnorthwest.wordpress.com/2016/07/06/south-korea-the-10th-international-symposium-on-library-services-for-children-and-young-adults/