tisdag 29 december 2009

Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen!

Ni som tog del av blogginlägget: Steg 1 - KB kopplas på fallet, publicerat här, i början av december, vet att en del väsentliga frågor ställdes omkring Kungliga Bibliotekets uppdrag: Att vara huvudansvariga för biblioteksfrågor och biblioteksutveckling nationellt...

Låt oss därför ta en närmare titt på de frågor som ställdes, samt eventuella svar som nått oss på vägen mot Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen:


1. Om skolbiblioteksfrågor och övergripande skolbiblioteksutveckling ska ligga på KB.s bord i framtiden... Vem/vilka ska driva den utvecklingen?

Svar: Övergripande frågor och utveckling som berör Sveriges skolbibliotek ska vara en del av KB.s uppdrag, det vet vi helt säkert nu. Vi vet också att ett antal personer på KB ska ansvara för uppdraget. Dessutom ska ett Nationellt Samråd bildas, innehållande representanter från olika bibliotekstyper.

Vi vet även att en förfrågan, om medverkan i "Samrådet" nått Skolverket, vilket får tolkas som att skolbiblioteken därigenom får representation. Mer än så kan inte sägas i dagsläget. Vi får vara nöjda så långt, blir min egen kommentar, så långt.


2. Vem ska äga frågan/uppdraget att hantera skolbiblioteksfrågor på KB?

Svar: Vi måste naturligtvis utgå ifrån att KB äger frågan, då uppdraget nu är ett faktum. Sen är det ändå högst angeläget att Skolverket får möjligheten att påverka i de frågor där skolbibliotek berörs, annars vore tanken med ett "Nationellt Samråd" inget annat än just - En god tanke.

3. Vad kan KB om skolbibliotek egentligen, vet någon det?

Svar: ???

4. I mitt tycke den viktigaste frågan för framtiden, och även avstampet till Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen:

Hur kommer KB' s uppdrag att gå ihop med skollagens skrivning?

Svar: Det är svårt att redan nu svara på frågan, om än inte rent omöjligt. Dels på grund av att det "lagrådsförslag" om inkludering av skolbiblioteken i Skollagen som nyligen presenterats, händelsevis inte behöver vara detsamma som det slutgiltiga beslutet (vår 2010).

Vidare måste KB och det "Nationella Samrådet" få en chans att formera sig, och just lyfta den här frågan. För det utgår jag ifrån, att så kommer att ske!

Sen ska vi inte glömma att det redan nu finns en befintlig plattform för hantering av skolbiblioteksfrågor och skolbiblioteksutveckling! Jag syftar på Skolverkets nystartade "Referensgrupp för skolbibliotek", där jag själv har den stora äran att ingå. Gruppen är definitivt en del av förberedandet i vad som komma ska, med start 2010!


Här ser jag skolbibliotekens framtid, utveckling och frågor behandlas!

Allt ska stötas och blötas - I en progressiv symbios - För skolbibliotekens bästa!

Sen ska vi för den sakens skull inte glömma - Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) och Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar, där nationellt perspektiv kopplas samman med regional och lokal förankring, det jag så gärna betecknar som "gräsrot".

Samtliga oerhört viktiga delar i den stora helheten!


NU är jag redo att möta steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen!

Inom kort min vänner, inom kort...


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst.

onsdag 2 december 2009

Steg 1 - KB kopplas på fallet!

I morgon, onsdag 3.e december 2009, arrangerar Svensk Biblioteksförening och Kungliga Biblioteket i Stockholm - En eftermiddag med information och diskussion om Kungliga bibliotekets nya uppdrag.

Bakgrunden är ett förslag ur Kulturpropositionen som innebär att:

"KB utöver sitt huvuduppdrag som forskningsbibliotek, får ett särskilt uppdrag
att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen
inom vissa övergripande biblioteksfrågor."

KB.s Gunnar Sahlin och Gunilla Herdenberg kommer att presentera hur KB ska arbeta vidare med uppdraget. Ett uppdrag som plötsligt placerar biblioteksfrågan på Utbildningsdepartementet (där KB är placerat), istället för som tills nu -
på Kulturdepartementet.

Biblioteksfrågor och biblioteksutveckling!

- Kommer även skolbibliotek inkluderas i KB.s uppdrag, frågade jag Svensk Biblioteksförenings Generalsekreterare Niclas Lindberg, efter Bokmässans slut?

- Absolut, svarade Niclas. Alla bibliotekstyper i landet hamnar under KB, om förslaget går igenom. Skolbibliotek är en bibliotekstyp, och därför även en del
av uppdraget.

I Västra Götalandsregionens publikation - Framsteget special (nr.23) intervjuades just Gunnar Sahlin, Riksbibliotekarie på KB om det nya uppdraget. Han sa då följande:

"- Vi får se vart det hela landar. Det ligger i förslaget att koordinera hela bibliotekssektorn och KB har kompetens för det, men resursfördelningen är ju en viktig aspekt för att lyckas med ett större uppdrag. Det finns naturligtvis både
för och nackdelar med förslagen. För KB är det viktigt att hålla oss till de
centrala och viktiga frågorna. Bland annat tittar vi på en bättre samverkan när
det gäller katalogerna. Folkbiblioteken är en mer uttalad demokratisk institution. Men som informationsförmedlare kan vi alla bidra till ett starkare kunskapssamhälle och en demokratisk utveckling."

Viktigt med utökade resurser om det ska fungera, så kan svaret kanske tolkas.
Visst krävs det resurser, men i form av vad?

Om skolbiblioteksfrågor och övergripande skolbiblioteksutveckling ska ligga på KB.s bord i framtiden...

Vem/vilka ska driva den utvecklingen?

Vem ska äga frågan/uppdraget att hantera skolbiblioteksfrågor på KB?

Vad kan KB om skolbibliotek egentligen, vet någon det?


OCH SÅ...

Den viktigaste frågan av alla att ställa sig just nu!

Frågan som skapats i ljuset av Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen.
(Beslut 2010= Bakom hörnet!):

Hur kommer KB' s uppdrag att gå ihop med skollagens skrivning?


Svaren på ställda frågor. Var är de nu då, undrar ni?

Det vet ingen...

...Inte än!


Morgondagens arrangemang: Bättre stöd och samverkan - Nationell bibliotekspolitik - från ord till handling är fullbokat,
vilket i sig redan säger en hel del omkring aktualiteten av uppdraget.

OCH så mycket kan jag lova er - Representation från skolbiblioteksvärlden,
den finns imorgon. Lita på det!

Jag ber därför om att få återkomma omkring svaren på ställda frågor!


... När nu KB kopplas på fallet!


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst

torsdag 19 november 2009

Är du sugen på att läsa något historiskt?

I höst har det kommit flera bra historiska ungdomsböcker.


I Elvira Birgitta Holms augustnominerade "Månskensvargen" möter vi den 15-åriga Ylva. Hon lever i Sverige år 1350 när pesten härjar som värst. Hon kommer hem efter att ha vallat korna och ser då sin farmor sitta utanför huset. Bredvid henne ligger livlösa kroppar, medlemmar ur Ylvas familj. Ylva blir uppmanad att omedelbart ge sig av ut i skogen. Risken för smitta är stor. Ylvas enda sällskap är till att börja med hennes hund. Samtidigt blir en ung pojke, Mikael, vittne till hur hans far blir halshuggen. Den traumatiska upplevelsen gör honom stum. Mikael kommer så småningom till fastlandet och hans väg korsar Ylvas. Hon är tveksam till vem eller vad Mikael är. En stum varelse av något slag, är han en riktig människa? En omfångsrik bok som ändå är ganska lättläst genom korta kapitel och luftig text, gör den tillgänglig för många. En spännande och poetisk läsupplevelse som ställer universella frågor.I "Alhambra" låter Kirsten Boie den unge Boston göra en tidsresa. Han åker på språkresa med sin klass till Alhambra. En eftermiddag på marknaden får han syn på en vacker kakelplatta som han tänker köpa med sig till sin mamma. Det är när Boston vidrör plattan som han förflyttar sig bakåt i tiden till år 1492. Omtumlad, illamående och med huvudvärk sätter han sig upp och ser att han inte riktigt känner igen sig. Vissa saker ser ut som dem han har sett, men människornas kläder gör att funderar på om det är maskerad. Ganska snart förstår han att han vistas i en annan tid. En tid när morerna har överlämnat makten till Ferdinand och Isabella, när det judiska folket fördrivs ifrån Alhambra och när Columbus kämpar för att få göra sin historiska sjöfärd. En bra historielektion och en fascierande skildring av ett numera populärt turistmål.År 1586 lever Elizabeth Dyer ett utsatt liv i Storbritannien. Det är klappjakt på katoliker och Elizabeths familj tillhör katolikernas skara. Vid en vandring i skogen stöter Elizabeth på en märklig varelse. Det ser ut som en flicka men hennes hud är grön. När Elizabeth räcker en bit bröd till flickan, tar hon emot den. Det blir inledningen till en djup vänskap mellan Elizaberth och Isabella. Elizabeths familj lever under stor press när hennes storebror kommer hem med en katolsk präst till familjens hus. Han ber dem gömma undan prästen tills vidare. Elizabeth kallas då till en rik kvinna i trakten. Hennes man är för tillfället bortrest och hon vill ha Elizabeth som sällskapsdam. Det är inte första gången det händer, men den här gången är tillfället illa valt.En mycket spännande och engagerande ungdomsroman som också innehåller en del magiska inslag.
Mats Wahl skriver i sin nya bok om hur Robin Locksley blev Robin Hood. Sheriffens män har fört bort Robins syster. Det finns vittnen och Robins far ger sig ut för att leta. När fadern fängslas påverkar det Robin starkt. Han har tidigare varit bra på att hantera pil och båge och nu kanske han kan få användning för det på ett ännu bättre sätt. Mats Wahl skildrar 1100-talets England med människor som lever under stark press med anledning de höga skatterna. Trots att berättelsen om Robin Hood skildrats så många gånger tidigare lyckas Mats Wahl att få nytt liv i berättelsen. Han skildrar Marion på ett nytt sätt och framhåller också Robins mamma som en stark karaktär. Mats Wahls språk är dessutom mycket vackert, en njutning!

Christina Wedenmark

måndag 28 september 2009

Mässan är över säger de...

MÄSSBLOGG 5

Sex dagar av Mässa. Så ser facit ut efter att Skolbiblioteksföreningarnas monter Skolbibliotek.se E02:01 nu är tömd och lämnad för demontering.

Midnatt. Sjätte mässdagen. Allt är tyst. För första gången på väldigt länge!

Det är en nästintill spöklik känsla att röra sig i kadavret av Bokmässan, när jag på måndag förmiddag kommer in till vad som bara för några timmar sen, var den livfulla plats, som under fem dagar varit vårt hem i E-Hallen.

Året 2009. Det året vi äntligen fick vår egen monter på Bokmässan i Göteborg.

Kadavret ja!

Väggar är ryckta ur sitt sammanhang, burkar, emballage, kvarlämnade skyltar, truckar, kablar, trötta utställare som packar ihop det sista av sitt montermaterial. Kundvagnen från Focus får fungera som transportfordon när jag kryssar över det mattlösa golvet. Det slamrar och ekar i den övergivna mässhallen. Som ett oformligt skelett. Lämnat åt sitt öde. Dammigt och fult!

Jag parkerar kundvagnen utanför Service Center. Jag nickar åt den ensamma kvinnan som bemannar sekretariatets nu enda öppna disk (igår var tio diskar öppna samtidigt). Jag förser mig med en sista kopp gratiskaffe i utställarnas lounge.

En lounge för utställare - Tömd på utställare!

Nu är det truckförare, monterdemonterare, hantverkare och snickare som fyller loungen. Lugnet är borta. Skrytsamma historier om helgens bravader haglar genom rummet, på en blandning av stockholmska och göteborgska dessutom. Surrealistiskt!

Ingenting av den speciella atmosfär som dominerat i rummet under mässdagarna finns kvar.

Det är själlöst och dött.
Det är dags att släppa taget.
Dags att kliva ut till verkligheten igen.
Ut till hets och vardag!Det är också dags att för första gången få suga på den efterlängtade Mässkaramellen.

En god, välfylld arom av tillfredsställelse över en oerhört lyckad tid.

Framtidstro och ljumma vindar för oss vidare - På väg mot etablering av skolbiblioteken i vårt land.

Föreningarna har en gång för alla bestämt sig för att tillsammans bli starka.

Vara en KRAFT att räkna med.

En KRAFT för framtiden.

Framtidens Skolbibliotek!


Nu är det bara efterarbetet kvar...

Kvitton, fakturor, teknisk utrustning, programvaror, kartonger med foldrar, kablar, överblivna entrébiljetter, utvärderingsmaterial, tackbrev, medlemsregisteringar, attesteringar, telefonsamtal, mejlhantering, kom-ihåg listor...

Sex dagar räcker inte långt. Ett par dagar till behövs säkerligen innan mässan är helt avklarad...

För den här gången!


MEN mitt i allt material framför den påslagna datorn, är det ett dokument som sticker ut lite extra!.

Brevet med bekräftelsen på inlämnad anmälan om monter för Skolbibliotek.se - Bokmässan 2010.September 2010, i E-Hallen. Vi ses då!/Mässhälsningar: Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst & Monteransvarig på Bokmässan 2009.

lördag 26 september 2009

Maskerad på Mässan?

MÄSSBLOGG 4


Lördagens mest minnesvärda händelse (förutom att Jan Eliasson med raska kliv passerar vår monter Skolbiliotek.se, varvid jag tänker - Undrar om det inte är han som är gäst i Här är ditt liv ikväll ändå), måste ändå vara följande gripande scen:


Efter att ha riggat teknik för en monterpunkt i Skolbiliotek.se, tar jag min dotter (snart fem år), och dagen till ära med pappa på den stora Bokmässan, med mig till Service Center (Utställarnas Moderskepp).

Jag tar mig en kopp kaffe i utställarnas lounge. Min dotter tar tillfället i akt att ta för sig ur de kaklådor som står uppdukade mitt i loungen.

Inget fel med det... Det är ju lördag!

Vi slår oss ned ute i Service Centers vänthall. Lugnet sprider sig.

Det är riktigt Skönt!

In i lokalen kommer två uniformerade poliser. En av poliserna slår sig ned bredvid vårt bord.

Min dotter äter kakor och dricker vatten...

Mmm, tänker jag. Det är väl inte en så stor grej för henne, det här med poliser och batonger och sånt där. Sånt som vi killar lät oss imponeras av som barn.


Fel, fel, fel. Fullständigt fel!


Plötsligt "fryser" min dotter. Munnen är öppen. Kakan har fastnat i handen...

Min dotter är som förtrollad.

Efter ett tag vrider hon blicken mot mig, fortfarande med vidöppen mun. Hon söker bekräftelse.

Mmm, säger jag. Det är riktiga poliser. De jobbar här, så det inte händer några dumheter på Mässan.

Min dotter fortsätter tyst att storögt studera de bägge poliserna.


Inget mer händer egentligen...


Inte förrän vi sitter i bilen på vägen hem.

Då hör jag hur min dotter självmant vidrör ämnet - Poliserna på Mässan.

Jadu, nu har du till och med sett riktiga poliser idag, hasplar jag ur mig.


Det blir tyst någon sekund.


Min dotter skrattar till, och så kommer det:


Nää Pappa. Det där var inga riktiga poliser förstår du väl.

De var bara utklädda!


Och så måste det naturligtvis vara! Om inte annat rimmar det faktiskt rätt så väl med resten av uppvisningen på golvet i mässhallarna idag. För inte kan väl ett sånt spektakel vara på riktigt?


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst.

Man få väl anstränga sig lite!

MÄSSBLOGG 3

I eftersvallet av branschdagarna på årets Bok- och Biblioteksmässa är det, som alltid, vissa tillfällen som etsar sig fast lite extra, även om upphovet till ett bestående intryck, som oftast, är aningens oklart.


För att få de där 10 minuterna av lugn mitt i fredagens mässjobb, med en kopp gratis utställarkaffe i handen, hamnar jag likt förbannat borta vid Biblioteksscenen. En programpunkt, som ändå pågår på scenen, mitt framför mig, blir bara till ett bestående sorl, långt bak i mitt ytterst välfyllda, söndersorlade mässhuvud.

Det tar inte många minuter, så är då ändå ett samtal igång!

Johanna Karlén, IKT-samordnare i framgångskommunen Lund, och vår egen moderator för samtalsserien "Framtidens Skolbiliotek" glider upp vid min sida. Johanna och jag når ännu en gång samstämmighet omkring ämnet för vår samtalsserie. Komplexiteten i att tala om "framtid".

En tid som inte finns...

För när börjar egentligen framtiden?

Nu?

Nej, men Nu.

Nej, nu...

Mmm, ett moment 22 i spin-off, to say the least.


Plötsligt dyker Stefan Påhlsson, journalist och skribent för Skolverket/Kolla Källan upp. Vi tenderar att ses oftare och oftare nu för tiden, till stor glädje för mig ska tilläggas.

Stefans nöjda leende över sitt nyligen inhandlade fynd, som döljs i den lilla tunna påsen han håller i handen, kan inte döljas för varken mig eller Johanna.

Det tar heller inte lång stund förrän en liten tunn bok i röd pärm halas upp ur påsen.

Äntligen har jag hittat ett tryckt exemplar av den här boken, utbrister Stefan. Det är helt fantastiskt. Jag trodde aldrig att jag skulle komma över den. Ja, jag har ju läst den många gånger, men att få tag i den, och i tryckt version...

Varken jag eller Johanna känner till boken sen tidigare, och fastän både författaren och boken, enligt Stefan, är att betrakta som klassisk portugisisk litteratur, kan jag inte minnas att jag ens hört talas om boken. Det retar mig en aning, då jag är en stor beundrare av Lorca, Saramago m.fl från regionen Andalusien/Portugal.

Nej, nej, säger Stefan. Det här är 50 sidor ren poesi, fast skriven som prosa. Det är filosofiskt. Sånt jag gillar...

Men, säger jag. Är inte du tekniknörd, det hör man ju av vissa?

Tekniknörd jag? Nej, jag är ingen tekniknörd. Jag är humanist!

Ett leende sprider sig i gruppen.


Men, fortsätter jag. Hur fick du tag i den där boken nu då, i ett antikvariat, eller?

Nej, du vet... Portugals ambassad har en monter på mässan, så jag gick ju dit. Där fick jag nödvändig information...

Jag kan inte låta bli att låta mig fascineras över den ambitösa nivå som den här bokjakten legat på.

Stefan trycker plötsligt till med följande rappa uttalande:

Man får väl anstränga sig lite ändå. Alltså, det där är ett måste om det ska bli någon nivå på saker och ting. Precis som med inlärning och informationssökning för elever. Man måste ju lära sig att anstränga sig, om man vill nå ett bra resultat, eller hur?

Jag är mållös. Även Johanna är stum av beundran.

Det är ju PRECIS det här Skolbiliotekets roll handlar om, hinner jag tänka.

Det här är vad framtiden handlar om!

Att anstränga sig för att nå fram till det bästa resultat!


Samtalet är över!

Stefan går åt ett håll. Jag slänger min urdrunkna kaffemugg och ger mig iväg mot Skolbiliotek.se. Johanna hänger kvar vid Biblioteksscenen.Ahh, nu undrar ni naturligtvis vilken bok det då var som Stefan så lyriskt presenterade för mig och Johanna...

Spelar det någon roll egentligen?/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbiliotek Väst

fredag 25 september 2009

Var är Bodil Malmstens nya roman?MÄSSBLOGG 2


Var är Bodil Malmstens nya roman?

DRAMA i två akter.

Personer:
Herren
Teknikansvarige
Bemannare


AKT 1. SCEN 1.

En äldre litteraturintresserad herre kommer under förmiddagen till Skolbibliotek.se.s monter. Ett samtal tar vid.
Samtalet återges ungefär så här:Herren - Ähh... Vet ni om Bodil Malmstens nya roman är med på mässan?

Teknikansvarige - Va???

Herren - Jo, jag undrar om ni möjligtvis vet om Bodil Malmstens nya roman finns på mässan? Jag tycker nämligen att den borde göra det?

Bemannare - Jaha, det borde den kanske.

Herren - Ja, jag såg er här och tänkte, att ni som är bibliotekarier kanske vet hur det ligger till med det hela...

Bemannare - Jo, vi vet mycket om böcker, så är det ju.

Herren - Ja, det var så jag tänkte.

Teknikansvarige - Ett hett tips är att fråga Bodil Malmstens förlag. De brukar ha rätt bra koll på sina författare. Bodil Malmsten är ju inte direkt okänd, om man säger så...

Herren - Nej, eller hur. Precis så tycker man ju. Ni vet, jag har frågat förlagen här borta (Herren pekar in mot A,B,C och D-hallen) och de visste ingenting.

(Paus)

SCEN 2.

Herren - Asså, kan inte du ta en koll på din dator när du ändå är igång, o se om Bodil Malmstens nya roman är med på mässan i år?

Teknikansvarige - Du får ursäkta, men jag är mitt uppe i förberedelserna av ett seminarium som börjar snart, så jag får faktiskt säga nej.

Herren - Mmm. Asså, det är ju synd att man inte kan få tag i någon information ändå, tycker ni inte det? Jävligt tråkigt asså.

Bemannare - Jo, visst. Det är dåligt att de inte vet, det är det.

Herren - Ja, man tycker ju det, det gör man.

(Längre paus)

SCEN 3.

Herren - Jaja, jag får väl gå bort här och kolla lite då. Se om jag får tag i ett förlag... Någon som vet.

Teknikansvarige - Mmm...

Bemannare - Bra. Gör det. Lycka till nu.

Herren - Ja, tack för hjälp...

PERIPETI

Herren börjar gå, men avbryter sig själv, backar tillbaka ett steg, tittar upp och säger istället:

Eller... Tack för ingenting!

SLUT - AKT 1.


AKT 2.


Herren har lämnat montern Skolbibliotek.se


Ett utbyte som består av en lång, fast blick mellan Teknikansvarige och Bemannare tar nu vid.


Blicken är fastlåst.


Det råder fullständig tystnad mellan de båda.Endast en fråga återstår. Obesvarad dessutom, det ska erkännas!
Finns Bodil Malmstens nya roman på årets Bokmässa?Den borde ju gör det...


SLUT - AKT 2.


SLUTManusförfattare: Fredrik Ernerot (Vanligtvis Ordförande i Skolbibliotek Väst).

torsdag 24 september 2009

Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem, men det gör jag, tror jag!

Bob Hund får agera markör för var den första dagen på Mässan slutar. Det för en mycket nöjd och uppfylld ordförande i Skolbibliotek Väst


Att sammanfatta dagen i ett hastigt omsvep av superlativer... Det gör sig inte!

Absolut inte när klockan närmar sig midnatt.

Absolut inte efter att ha tjötat, brötat och stökat på den årliga BTJ-Puben.


Men några nedslag för att fånga känslan, det kan kanske ändå vara värt något?


Ni förstår... Att för första gången ha en egen monter på Bokmässan, alla fem skolbiblioteksföreningarna i Sverige, det är så oerhört rätt!

Timingen är total, då det händer så oerhört mycket omkring skolbibliotek i landet!

Just nu, dagligen, på Mässan... På Mässan.


Ja, något liknande har vi väl aldrig skådat tidigare?

Det är monterprogram, scenframträdanden, Cecilia Wikström (står helt plötsligt mitt i montern), seminarier, bloggande, artiklar, twittrande, diskussioner, medlemsskapsfrågor, utdelning av föreningarnas nya folder, diskussioner, samtal, kramar, skratt, telefonsamtal, fickminnen under näsan på deltagare i monterprogrammet, möten mellan ordförande, TPB initierar samarbete med föreningarna, landgångar (som tar sig formen av sallad från...Ehh, Fokus, inte Fonus,ok), öl och vin på BTJ följt av - Diskussioner, diskussioner och återigen diskussioner.

Allt om skolbibliotek!


Ibland är det så trångt med folk i montern, så det går inte att röra sig!

Ibland kommer vi, som jobbar i nätverket för mässor och seminarier, på oss själva med att vi utrrycker oss på följande sätt:

Här bor vi!

Och inte nog med det - Det känns BRA! Oerthört BRA!


Om Maud Hell från SBC, Lund (tidigare ordf. i Skolbibliotek Syd) dök upp i montern 10 gånger mellan 10 och 16, så var nog Helle Barett från Pedagogiska centralen i Malmö där 20 gånger.

Ett tag funderade jag faktiskt på om inte vi skulle fixa en liten hörna för Helle, där hon kunde ligga över natten. Ja, vakta grejerna i montern och så!

Anette Holmqvist, Skolverket och vår eminenta webadm. för Skolbibliotek.se, installerade både sig och sin lap-top i montern tidigt. Hon tog sig ett el-uttag och lade sen beslag på en stol och ett bord, och där satt vår aktiva bloggare och ömsom njöt, och ömsom svor över den totalt obefintliga kraften i uppkopplingen till mässans nätverk för press.


Frågan är om inte alla med en gnutta självrespekt och smak varit i vår monter idag?


Maud Hells kommentar "sums it up really well".

Lyssna på det här:

"Naje, jag hade ju egentligen inte tänkt att gå förbi er här igen. Det finns en EU-kommisionär därborta (Maud pekar), som gärna vill ha tips och råd om skolutveckling. Men sen var ju ändå tvungen att gå förbi här och se vad som händer, och nu... Ja, det är ju själve... Nu är jag ju fast här igen!"


Slutligen...

Även om uppkopplingen för oss med nätverks/modembehov var synnerligen "begränsad" under eftermiddagen, så var det ändå roligt att bevittna Bokmässans iver i att hänga på vågen av sociala medier.

Vid entréerna kunde köande besökare läsa Twittermeddelanden i strid ström, s.k. Twitterfountains. En kanonbra idé, tycker jag. Verkligen!

Sen vore det kanske ändå på sin plats att Mässan tydliggör var meddelandena publiceras.

Eller vad sägs om följande twittermeddelande som "råkade slinka med" inför hundratals köande besökares läshungrande ögon:

Besök Lärarförbundets monter. Där har de massor av god lakrits!


Tack för idag och god natt!

OCH vet ni vad?Jag har faktiskt hittat hem...
Tror jag!
/Fredrik Ernerot, Ordförande Skolbibliotek Väst

fredag 11 september 2009

Skolbibliotek.se - Monterprogram Bokmässan 2009!

Sveriges Skolbiblioteksföreningars monterprogram på Bokmässan 2009 är nu officiellt!

Programmet presenteras i sin helhet på: www.skolbibliotek.se


För vidare information om programmet kontakta: vast@skolbibliotek.se

OBS! Samtliga programpunkter är kostnadsfria!


Information om montern för Skolbibliotek.se:

http://bok-bibliotek.se/sv/scenprogramutstallare/
utstallare/s/skolbibliotekse/


VÄLKOMNA!

tisdag 23 juni 2009

Glimtar från ett temaår i muntligt berättande

SBV ger nu plats för ett gästbloggsinlägg.
Vi välkomnar Ekerös Cecilia Bengtsson in på SBV Blogg.

Låt er inspireras!Det var en gång en biblioteksorganisation på Ekerö
som bestämde sig för att satsa på muntligt berättande.
Med bidrag från statens kulturråd kunde drömmar förverkligas
under läsåret 2008/2009.
Låt mig berätta.

Ekerö skol- och folkbibliotek har under det gångna året på olika sätt lyft fram och stärkt berättandet. Vårt berättarprojekt finns dokumenterat på www.ekero.se/berattarblogg
Som en final på berättaråret bestämde jag mig för att besöka berättarfestivalen i Ljungby. Sedan tjugo år tillbaka samlas varje sommar berättare från hela världen. Festivalen bjuder på ett 70-tal föreställningar, kurser, seminarier, vandringar och utflykter.
http://www.sagobygden.se/

Väl på plats i Ljungby så sjuder det av muntligt berättande på många olika håll. Jag lyssnar på berättelser, skrönor och sagor framförda av såväl proffs som nybörjare. Berättelserna vindlar sig in i nya banor i min hjärna. Mina livsandar väcks till liv.

Imponerad blir jag av alla fantastiska unga berättare som vågar ta plats och har mycket att förmedla till oss. Alla proffs, ingen nämnd och därför ingen glömd, ger mig många starka upplevelser. Min respekt inför deras professionalism som berättare växer och jag vill också öva mig i att berätta.

Bestämmer mig för att delta i en workshop som Pelle Olsson har ”Alla kan Berätta”. Tillsammans med 20 andra personer (varav ett par är bibliotekarier) övar vi en hel dag på att berätta framförallt egna livsberättelser. Det är svårt, det krävs mod och att våga ta plats. Vi blir peppade av Pelles uppmuntrade ord om att alla kan berätta och att alla har något att förmedla. Det blir en känsla av samhörighet i gruppen och jag tänker att mötas genom olika berättelser skapar gemenskap och blir ibland möten för livet!

På tåget hem till Stockholm bestämmer jag mig för att försöka besöka berättarfestivalen även nästa år.

Hur blir det med berättandet på Ekerö? Jo, vi fortsätter att på olika sätt ge plats för berättande på biblioteken i kommunen.

Berättandets kraft är stor!


Cecilia Bengtsson är skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun. Hon har också hand om två skolbibliotek på F-5 skolor. Cecilia är ledamot i Skolbibliotek Öst.

Under det gångna läsåret har hon också sysslat en del med berättarprojektet Våga berätta - historien fortsätter på biblioteket. Att berätta sagor för barn t.ex. Sagan om de svarta gässen eller om Sindbad sjöfararen är guldstunder i vardagen, tycker Cecilia.


lördag 20 juni 2009

En midsommarnattsdröm!

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.

Jag drömde…

Att Sverige var kunskapsnation No.1

Att Ross Todd var skolminister

Att Sverige hade en uttalad nationell bibliotekspolitik

Att UD o KD var ett

Att Skollagen var som en laddad pistol

Att skolbiblioteksverksamhetskunskap var obligatorisk i läratutbildningen

Att forskning omkring skolbiblioteksverksamhet prioiterades före allt annat

Att fokus var ställt på lärande istället för böcker, teknik och material

Att skolbiblioteksföreningarna var som i Danmark – Farliga!

Att Bloggande var lika naturligt som sill o nubbe på midsommar!


Jag drömde också..

Att alla skolor var bemannade med skolbibliotekarier

Att alla elever fick ha det så för…

Att alla rektorer ville ha det så - Nu när de hade råd med det!Trevlig midsommar - Håll drömmen vid liv!


Eder Bloggare: Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst.onsdag 20 maj 2009

Barbros plattform!

Barbro Bolonassos, enhetschef vid Fisksätra Bibliotek, Nacka kommun, och mottagare av Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring 2009 , inleder sin föreläsning med att säga:

- Hur ska jag kunna visa något för er, jag har ju allt i min kropp. Det är så det är att vara bibliotekarie, eller hur?

Ett spel med offer och aktörer, står det på första Powerpointen.

- Mmm, vem vill vara offer, vill du, säger Barbro och pekar ut mot oss i publiken. Eller vill du vara en aktör. Välj själv!


Barbro berättar hur hon startade upp biblioteket i Fisksätra för ungefär tio år sen. Barbro är barnbibliotekarie i grunden, något hon menar har betytt oerhört mycket.

Jag har använt "barntänket" i vuxenvärlden, det är vad jag har gjort!

Barbro har utgått ifrån en strategi, steg för steg, som här återges i en sammanfattad version:


Vid starten... Kasta upp biblioteket i luften och välj sen en scen, säger Barbro!

En Salong, djungel, växkthus, teater..

Mmm, tänk på det - Vilken scen vill du ha för ditt bibliotek, för det finns mycket möjligheter!

Barbro berättar att hon i början fick besök av Magnus Kahlberg från Stadsteatern i Stockholm.

Han hade med sig ett underlag fyllt med frågor att ta ställning till.

Vad är ni bra på, vilket varumärke är Biblioteket, med sin långa 4500-åriga tradition?

Vad slåss ni för, vad är era åtaganden?

Det här är viktiga frågor att ta ställning till, menar Barbro. Kanske inget märkvärdigt för er, tillägger hon, men det här var en bra start för mig!

Nästa steg: Välj Roll!

Informatör, inspiratör, lekledare, talangjägare, mentor, hoppgivare, kopplare, lyssnare, facilitator, svärmor, arkivarie, asssistent, vaktmästare, bibliotekarie, kurator, visionär, vän...

Allt det här är jag, säger Barbro, som om det vore det självklaraste i världen.

Nästa steg: Välj strategi!

Fånga drömmar, låna goda idéer, omvärldsspana, läxa varje kväll, res, dansa, skratta, identifiera problem och lös dom.

Lyssna på besökarna!!!


Glöm inte heller uppdraget!

Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Unesco, Bibliotekslagen, Biblioteksplan och gemensam handlingsplan. Den ordningen har Powerpointen.

Så är det för mig, säger Barbro. Vi diskuterar de här frågorna på tok för sällan. Vi måste utgå ifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen, sen kan vi snacka bibliotek.

Välj sen samarbetspartners!

För att sammanfatta Barbro - Det är viktigt att tänka över vilka samarbetspartners som behövs för bibliotekets verksamhet. Samarbete skapar i sin tur förtroende, vilket gör att verksamheten blir lättare att bedriva.

Nästa steg: Välj förhållningssätt!

Vad ska du fokusera på? Barbro tar Demokrati som ett exempel.

Det är viktigt att veta vem mottagaren är, för det är inte självklart att jobba utifrån demokratibegreppet i en förort som Fisksätra. Det kan vara skrämmande för en del av mina besökare, när jag bara nämner ordet demokrati.

Vad har en människa med sig när den kommer in till oss? Det är viktigt att vi tänker på såna här saker, säger Barbro.

Välj Konst och teknik för biblioteket!

Hur ska biblioteket se ut, vad ska finnas i lokalerna, vilken teknik ska finnas, vem ska använda rummen och tekniken?

Anpassa, fråga, kartlägg... Barbro har tusen exempel och förslag på vad man kan göra för att få biblioteket att passa in i den miljö som det är förlagt till.

Slutligen - Bjud in gäster!

Det är viktigt att bjuda in folk till biblioteket. Det blev inte alltid helt lyckat, åtminstone inte i början, men det var oerhört lärorikt, menar Barbro.

Författare, musiker... Vi har en stor programverksamhet idag!


Föreläsningen pausar, och den del som är kvar inkluderar Barbros vision om hur ett bibliotek borde vara, samt en frågestund.


Ytterligare en rapport kommer lite senare...

Var är Skolbiblioteksfolket?

Just det har jag frågat mig på åtskilliga arrangemang som Regionbibliotek Västra Götaland och Stadsbiblioteket i Göteborg anordnat genom åren.

Det är nästan bara jag på plats, och det varje gång!

Om det är något som är angeläget för vår bransch så är det väl att bredda, ta intryck av andra bibliotekssektorer...

Ja, bara namnet sektor, ni förstår ju själva!

En segregerad bransch i ett segregerat samhälle?

Hmm, nu kör vi...

tisdag 19 maj 2009

Se hit! SBV bloggar från föreläsningen:

Att göra biblioteket till en ockuperad frizon- en förmiddag med Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek

Datum: Onsdag den 20 maj, 2009
Tid: 10:00-12:30
Plats: Hörsalen, Göteborgs stadsbibliotek

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring gick i år till Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek. Hon tilldelas priset för

"ett imponerande, idogt och långsiktigt, interkulturellt biblioteksarbete som satt människan och språket i fokus. Barbro Bolonassos har gjort Fisksätra till en ockuperad frizon".

Sedan 1997 har Barbro arbetat som enhetschef vid Fisksätra bibliotek, Nacka kommun och gjort det till en mycket välbesökt och viktig demokratisk mötesplats för medborgarna i närområdet.
"-Jag har valt Fisksätra för att jag har en plan. Jag ville se hur långt man kunde gå för att få människor att ockupera biblioteket, säjer Barbro. Vi har lyckats, det är jämt fullt. Folk har nästan börjat klaga över att det är för mycket människor i biblioteket..."
Behövs det sägas mer?

Ta del utav Barbros föreläsning genom SBV Blogg!

Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

fredag 15 maj 2009

Har vi råd att säga nej?

If school librarians can’t prove they make a difference, they may cease to exist!

Ross Todd. Han skrämmer, utmanar, förvirrar!

Samtidigt går det inte att komma ifrån att påståendet är lite spännande också, eller hur?


Jag satt nyligen och bläddrade i Carol C. Kuhlthaus senast översatta bibel om informationssökning Informationssökningsprocessen –En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevernas informationskompetens i fokus.

Kuhlthau talar ofta om ”osäkerhetsprincipen”, vilket i stort handlar om de känslor som eleven tar med sig inför ett arbete eller ämnesval. Istället för att strikt följa sin egen informationssökningsmodell (i sju faser), låter hon dörren stå vidöppen under sökprocessen, det för att kunna fånga upp eventuella känslor som dyker upp för eleven på vägen. På det sättet inkluderas eleven i lärandet på ett fullständigt sätt.

För er som inte är vidare bekanta med Carol C. Kulthau och Ross Todd, så är båda forskare med lärarbakgrund, knutna till det statliga Universitet Rutgers i New Jersey.

Det som är ständigt återkommande i deras syn på lärande i förhållande till skolbibliotek, för det är alltid lärandet utifrån elevens behov som är i fokus, är att den som är i lärandeposition alltid måste vilja möta det som komma skall.

Obehagligt eller inte, det ligger i uppdragets natur och är därför oundvikligt!

Om vi som bibliotekarier, kunskapsförmedlare, inspiratörer, korsbefruktare… lär oss att känna igen och prioritera elevernas känslolägen, när vi tillsammans med eleven befinner oss i en lärande situation…

Om vi behåller elevens behov i medvetandet, om vi utgår ifrån att eleven redan har med sig kunskap och erfarenheter när den söker upp oss, om vi håller oss öppna inför det eleverna har att lära oss, för det har de…

Om vi är redo att sätta eleven i centrum, det som Ross Todd menar är avgörande för om vi bibliotekarier överhuvudtaget ska kunna överleva…

DÅ är vi redo att kliva in och bli en del av – Framtidens Skolbibliotek!


MEN Varning!!!

Nämnt kan lätt separeras från oss och få titeln ”skolans inre arbete” stämplat på sig.

Det är därför av yttersta vikt att vår framtid synliggörs. För vad är det egentligen vi vill?

Skollag, läroplan, lärarutbildning, nationell bibliotekspolitik, statistikbehandling… Allt ska behandlas med siktet inställt på – Samhällets framtid!

Det är viktigt att siktet är inställt på hur skolbiblioteket i framtiden ska vara utformat,
och hur vi skolbibliotekarier ska verka för att nå dit.
Nu talar vi kanske TIO ÅR framåt! Inte nu, inte om ett år, utan om 2019!

Vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, det behövs inte, det finns redan otroligt mycket kunnande om skolbibliotek - Det uppdrag som vi skolbibliotekarier ska ägna oss åt.

Vi ska därför ta intryck av de som kan, de som redan har prövat, de som har konfronterat problem, som Carol C. Kuhlthau och Ross Todd, våra grannländer Danmark och Norge, och i Sverige, inom området ledande, som Louise Limberg och Mikael Alexandersson och deras Textflytt och sökslump, Helvetesgapet, Smile och Många Smile i Malmö, Projekt StilBib…

Vi måste därför tillsammans - alla vi som är involverade i den här smala och lilla, men samtidigt så ofattbart stora branschen - arbeta för att skolbiblioteket ska bli det naturliga inslag i det framtida samhället, som framtiden kräver!


Skolbiblioteket kommer då kanske att bli:

- En livsavgörande samhällsresurs!

- En kunskapsförmedling som utmanar!

- En lustfylld plats!

- En skolas hjärna!

- En skolas hjärta!Nu frågar jag er – Har vi råd att säga nej?
Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

onsdag 6 maj 2009

Skolbiblioteken in i Skollagen NU!

Då var vi där igen!

I måndags eftermiddag, på väg hem till Göteborg, efter utfört uppdrag på Svensk Biblioteksförening i Stockholm, sitter jag för första gången och lusläser den nya Skolbiblioteksstatistikrapporten 2008.

Redan när jag kommer till Svensk Biblioteksförenings lokaler vid tio på förmiddagen, ligger rapporten på bordet, upptryckt och färdig för genomgång (det endast 40 minuter efter att Kulturrådet lagt ut rapporten på sin hemsida, vad säger ni om det va!).

Rapporten har en riktigt bra funktion, i forskningsmässig stil - Sammandraget efter varje kapitel. Det är som gjort för de som aldrig kommer att ta sig tid att gå igenom hela rapporten, som mediafolk, politiker och andra - som allt som oftast först och främst söker efter STORA ord och uppslag för senasationer!

Själv känner jag mig närmast som en gammal knarr, som varit i skolbiblioteksbranschen i 35 år och som inte längre höjer på ögonbrynen över någonting nytt. För det är just den känslan som rapporten skapar i mig (fastän jag inte ens varit i branschen i tio år)

- Ingenting är nytt, ingenting är överraskande, allt är precis som vanligt (Nja, det där sista om vanligt är närmast att betrakta som en lögn, om man nu med "vanligt" avser en frekvens i insamlandet på SEX år. Ja, förra rapporten kom ut 2002.)!

Samma brist på direktiv omkring ansvar, även om Birgitta Modigh på Kulturrådet, som verkligen vet vad Skolbibliotek handlar om, är väldigt tydlig inför media och gör klart att ansvaret för skolbiblioteken ligger på varje kommun, varje skola och också på varje enskild rektor!

Precis! Där ligger det, varje enskild rektor har ett ansvar!

En rektor, som återges i rapportens kommentardel omkring insamlandet av underlaget till rapporten, avslöjar sig så till den grad att jag blir full i skratt när jag stöter på följande uttalande: Vi hinner inte med att svara på alla enkäter som kommer in här, vi fullkomligt drunknar i dom.

Mmm, hade du nu satsat på DITT skolbibliotek, så hade DU haft en skolbibliotekarie på plats, som i sin tur hade svarat på rapporten för DIG ch DIN verksamhet som DU är skyldig att...

Eller det var ju just det... Bibliotekslagens "Lämpligt fördelade bibliotek" omkring hur en kommun ska gå till väga, samt nuvarande Skollagen där det står att alla elever ska erbjudas likvärdig undervisning...

Det är här roten till det onda blottar sig!

- Otydligheten omkring vem som egentligen ansvarar för skolbiblioteken!

- Osäkerheten omkring vad ett skolbibliotek har för roll i skolans lärande!

- Tystnaden omkring hur skolbiblioteken ska finansieras och bemannas!


Läs därför om rapporten (om ni nu inte enbart ägnat er åt sammandragen), men läs den här gången mellan raderna - Ni ska då upptäcka att den för första gången blir riktigt intressant!

Föreställ er sen vad en väl definerad text om skolbiblioteken i Sverige, en text som tydliggör och fastställer punkter som: ansvar, funktion och finansiering, skulle betyda för skolbibliotekens/lärandets framtid i Sverige!


Förstå därför undertecknads glädje över att det redan dagen efter rapportens publicering kom starka utfall och reaktioner från flera svenska politiker, bl.a. Cecilia Wikström (Fp), om att skolbibliotek måste in i Skollagen NU!

Mmm, då var vi där igen...


Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

lördag 2 maj 2009

Mer om "Framtidens skolbibliotek"

Missade du konferansen, misströsta inte.
Nu kan du ta del av alla presentationerna!

Wikipedia

Ny rapport om Wikipedia gjord av Einar Spetz på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Rapporten bygger på en undersökning om gymnasielärares användning av och inställning till Wikipedia.


Wikipedia - älskat eller avskytt? (2009)
Wikipedias fel och brister - en angelägenhet för biblioteken? (2008)

Via regionbibliotek.se

lördag 25 april 2009

Bara framtiden kvar då!

Konferensen Framtidens Skolbibliotek är slut!

”För den här gången!” höll jag på att skriva till, i rena farten.

Precis så kändes det nämligen på den avslutande lunchen jag hade ihop med Elisabeth Söderling, vice ordförande i Skolbibliotek Väst och Maud Hell, Skolbibliotekscentralen i Lund.

Det här måste ju komma igen, säger jag.

Ja, hur går vi vidare efter det här nu då, fortsätter Maud.

En kvick gemensam analys över Ceasarsalladen blev ungefär så här:

Handlade verkligen konferensen om Skolbiliotek? Ja, definitivt, det tycker vi verkligen. Även om inriktningen på de olika föreläsningarna skiljt sig åt, så har skolbiblioteket hela tiden vävts in. Böcker, Bibliotek, IT, IKT, Digital kompetens, Informationskompetens… Skolbiblioteket rymmer ALLT!

Och… Handlade konferensen om framtiden? Svar JA! Det är den känslan som hänger sig kvar, och det ordentligt. Ross, Carol, Ole, ja alla de som lyft fram skolbiblioteket under de två dagarna har pekat på hur det är just nu, och vad som kan tänkas hända framöver, både på kort och på lång sikt.

Men ni har ju kört igång 23 IKT-saker i Skolbiliotek Västs regi, säger Maud efter ett tag. Är inte det vad mycket av framtiden kommer att handla om när det kommer till skolbibliotek?

Jo, visst är det så Maud och alla ni andra!

Wikis, Twitters, Blogging… Smörgåsbordet är ju redan dukat!

Bara att ta för sig då, eller som Ross Todd så knivskarpt uttryckte det under sin religionstimme:

”We are alreday there!”Jag vill passa på att tacka och hälsa till alla jag fick nöjet att träffa under konferensen!

Jag tänker framförallt på:

Elisabeth Söderling & Margareta Guldér – SBV
Anette Holmqvist & Stefan Pålsson – Skolverket
Jonas Hällebrand – IKT-ansvarig, Gunneboskolan, Lund
Johanna Karlén – IT-samordnare, Lund
Maud Hell – SBC, Lund
Helle Barett – Pedagogiska centralen, Malmö
Ellen Follin – Mentor Många Smile, Malmö
Adam Nilsson – SBC, Göteborg
Malin Koldenius – Regionbibliotek Västra Götaland
Nicklas Malmsjö – Innovatium Science Center AB, Trollhättan
Karolina Hanberger – Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
Malin Holgersson – Krokslättsgrymnasiet, Mölndal
Birgitta Wallmark – Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Niels Damgaard – Biblioteksentralen AL, Oslo, NorgeOm inte tidigare, så ses vi på Mässan i Götet i Höst!

Notera att Skolbibliotek Väst kommer att ha en gemensam monter i E-hallen, det tillsammans med våra övriga systerföreningar i Sverige. Monterprogram kommer att presenteras efter sommaren.

Kommer ni att beröra Framtidens Skolbibliotek, undrar ni?

You bet!


/Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

fredag 24 april 2009

Ett tips innan konferensen är över!

Glöm för allt i världen inte att besöka IKT-Pedagogen Jonas Hällebrands Blogg!

Jonas ger er mycket information från Framtidens Skolbibliotek.

Håll till godo!

http://ikt-pedagog.blogspot.com/

Vi talar om Kultur!

Hur ser skolbiblioteken ut i Danmark idag?

Skolbiblioteken ses i Danmark som en pedagogisk servicetank, berättar
Ole Christiansen, lektor, Professionshöjskolen, Köpenhamn. http://www.cvukbh.dk/diplomuddannelser/undervisere/ole_christensen.html

I den danska grundskolan är det biblioteksteamet i Skolbiblioteket som dominerar!

Oftast är det tre bibliotekarier med olika inriktning som står för servicen i skolbiblioteket.
Oftast är inriktningarna:

1.Litteratur
2.Media
3.IT

Det får mig att tänka på priset som delades ut av NSG (Nationella SkolbilioteksGruppen) för Årets Skolbibliotek 2008 i Sverige. http://www.skolbiblioteksgruppen.se

Fässbergsgymnasiet i Mölndal, som vann priset, har organiserat sig efter den danska modellen och det fullt ut. En pedagogisk central med ett biblioteksteam där var och en har sin specifika inriktning.

Är den ”danska modellen” alltså vad vi eftersträvar i Sverige?

Nu?

I framtiden?

Intressant måste jag säga, framför allt med tanke på att det Ole hela tiden återkommer till under sitt föredrag Skolebiblioteket og det brede mediebegreb är ordet:

KULTUR!

Kultur - Något vi nästan inte talar om i skolbibliotekssammanhang överhuvudtaget, inte i Sverige åtminstone, vågar jag påstå. För oss i Sverige är skolbiblioteket en del av utbildningssektorn, eller vi vill att det ska vara så i framtiden (skolbiblioteket in i skollagen, tack).

Lite längre fram under föreläsningen tar sig Ole också själv fram till den, även i Danmark, kritiska punkten:

Är skolbiblioteket en didaktisk fråga eller är det en kulturfråga?

Här är vägledning av kollegor en viktig faktor för att bygga begreppsbroar om de två olika områdena. Skolbibliotekarier ska överhuvudtaget ägna sig mycket åt att vägleda kollegor omkring vad skolbiblioteket ska användas till. Skolbibliotekarien ska vara en professionsutvecklare, säger Ole. Vi har en enorm tradition att slåss emot och det tar tid att förändra den syn lärare överlag har om skolbibliotek.

Så... Ole förespråkar alltså ett möte mellan skola och kultur. Det är alltså framtiden för de danska skolbiblioteken, att bli en mötesplats för skola och kultur.

Hur ska vi ha det i Sverige då?

Nej, nu är det snart dags att åka hem och fundera lite på kammaren kollegor!


Funderarinlägg gjort av: Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

God morgon Sverige!

Lite morgonlektyr så här på morgonkvisten, den andra dagen på konferensen Framtidens Skolbibliotek, kan kanske vara på sin plats (åtminstone för oss som inte riktigt har vaknat än).

Ett dokument med frågan om vad digital kompetens innebär, har enligt Morten Söby, ledare, ITU (Forsknings- og kompetensnettverk för IT i utdanning), Universitetet i Oslo, skickats ut till respektive regering i Skandinavien.

Materialet är nu insamlat från de nordiska länderna, förutom från Sverige.

Där har man aldrig svarat på utskicket!


Nu är åtminstone jag vaken!

Inlägg gjort av: Fredrik Ernerot, Ordförande Skolbibliotek Väst

torsdag 23 april 2009

ROSS SPEAKS OUT!!!

Mina vänner!

Bara för att klargöra en sak...

Det finns ingen möjlighet för mig att ge Ross Todds föreläsning rättvisa, om jag försöker berätta om hans vision, eller rättare sagt "mission" omkring lärande och skolbibliotek!


Jag tänker därför ge er en direktrapport direkt från Ross själv - Om Framtidens Skolbibliotek, framtidens lärande, framtidens unga... whatever! Ni får det i en mixad form av översatt amerikanska och Ross egna ordval!

Take it away Ross!

Do we really need Library?

En fråga som jag ofta stöter på när jag träffar skolchefer, är just den frågan.

I framtiden är det inte säkert att vi ens har skolbibliotek, det måste vi ha klart för oss.

Vi måste därför tänka annorlunda om framtidens skolbibliotek, då vi traditionellt ägnat oss åt informationsförmedling. Väldigt lite fastnar hos barn, visar forskning.

Vi måste därför gå på djupet omkring lärande för ”The answer is already there”.

Jag ser barn som lider. Dom vet redan vad det handlar om, vad dom är ute efter, men dom får ingen hjälp i skolan.

Forskning visar att vi måste ta oss förbi förmedlingsstadiet (Transformationstops) om vi ska kunna fånga eleverna där dom befinner sig.

Min huvudfråga idag är: Hur kan vi ”turn on the lights” där eleverna befinner sig idag?

Detta är 2000-talets stora fråga!

Dialog, kommunikation, mötesplatser... En miljö som uppmuntrar samarbete och utveckling av kunskapsbegreppet. Det är vad Skolbiblioteket kommer att handla om framöver!!!

Hur många är ute på Facebook, Myspace? (händer räcks upp i lokalen) Mmm, vi är där som vuxna nu. Här har skett en stor förändring. Något har bytt ut televisionens position i ungas liv och det en gång för alla, och det för första gången!

Active, not Passive Involvement!

Kartor på samhället och världen visas upp! My Space – Amerika, You Tube – Europe! Det är ungas verklighet idag, så är det! Men när eleverna kommer till skolan (de vuxnas värld) då händer följande:

The lights turns out!

The Naughty kids! De som inte gör så som skolan bestämt!

The Online Nonconformatives!

Här uppstår en enorm krock mellan den värld som eleverna lever i och den värld som skolan står för.

MEN, här blir skolbibliotekarien i framtiden den som möter ”The knowledge creators”. Den som kan ge bekräftelse på det dom kan. Lär ut hur tekniken ska användas, hur kunskapen ska hanteras. Ni skolbibliotekarier blir personen och skolbiblioteket blir platsen - För problemlösning!


Skolbiblioteket blir därför följande:

Learning Commons

Knowledge Commons

Inquiry Center


Ross Todd summerar slutligen sin argumentation med följande citat:


The School Library shall providing the intellectual tools for the children to be creative persons”


Inlägg gjort av: Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst
THINK OUTSIDE THE BOX - Dr Ross J Todd, Associate Professor, Rutgers University, USA

Ta för er av följande citat (från Ross Todds avslutning) så återkommer jag med en rapport från Ross Todds fantastiskt passionerade föreläsning inom kort!

"The library is an arena of possibility, opening both a window into the soul and a door to the world"


Inlägg gjort av: Fredrik Ernerot, Ordförande Skolbibliotek väst

Artikel om SMILE på Kolla källan!

Helle Barrett, Bibi Eriksson och Maria Gunnarsson Contassot berättar inledande om projekten Söka Språka Lära, SMILE, Många SMILE.

För mer information: Ta del av följande artikel på Kolla

http://kollakallan.skolverket.se/informationssokning/artiklar/lyckad/


Nu är Ross Todd igång... försenad, men som han rappt uttrycker det: "Iĺl steal the time back".

Stort rungande skratt !!!

På plats!

Äntligen är konferensen igång!

En välfylld hörsal på Malmö Högskola, fylld av skolbiblioteksfolk, det är vad som möter mig och SBV:s vice.ordförande Elisabeth Söderling när vi i sista sekund kliver in för att delta på:

Framtidens Skolbibliotek!

Agneta Eriksson, skolkommunalråd i Malmö, inviger konferensen.

13.30 är det dags för Ross Todd!

Återkommer... snart!

onsdag 22 april 2009

Ytterligare information för dig!

Skolbibliotek Väst kommer under konferensen även att synas på följande Pageflake!

Välkomna in!

Hello, Niels.Damgaard has invited you to their Pageflakes Pagecast "Skolbiblioteks fremtid - en konferanse i Malmö 23-24-4-2009".

To view the page, click on the link below or copy and paste it into your browser's address bar.http://www.pageflakes.com/niels.damgaard/26304929

Det närmar sig!

Lite för att pröva tekniken, lite som introduktion...

Imorgon är det så dags för Skolbibliotekskonferens i Malmö.

Ross Todd kommer att presentera sina metoder för samverkan mellan skolbibliotekarie-lärare. Smile-projketet i Malmö har utgått ifrån metoderna, och nu ska allt upp på bordet.

Hur har det gått?

Vad kan vi lära oss... so far?

Hur går vi vidare på hemmaplan, efter konferensen?

Frågor som åtminstone jag hoppas få några svar på, ja ambitionen är sån åtminstone!

Vi hörs!

/Fredrik Ernerot
Ordförande, Skolbibliotek Väst!

tisdag 10 februari 2009

23 IKT-saker

Kultur i Väst Regionbiblioteket
Skolbibliotek Väst

Inbjudan till kickoff för 23 IKT-saker-

- en webbaserad kurs på Ning.com för skolbibliotekarier och andra intresserade!

Vill du lära dig hur den sociala webben - ex. Youtube och Facebook fungerar, vad Molnet: Cloud computing är och lära dig att använda några utvalda tjänster? 23 IKT-saker handlar om detta! Du kan dessutom diskutera och få idéer hur 2.0-verktyg kan användas i jobbet.

Regionbiblioteket erbjuder i samarbete med Skolbibliotek Väst en webbaserad utbildning för självstudier där du själv väljer övningsuppgifter utifrån ditt behov och intresse. Linnea Sjögren på Göteborgs Stadsbibliotek har skapat utbildningen!

Kursen erbjuds i första hand skolbibliotekarier men i mån av plats får även andra biblioteksanställda delta i denna första omgång av 23 saker.

Den 2 mars kl. 13 -15 träffas de som anmält sig och fått meddelande om att de kan delta i Hörsalen på Göteborgs Stadsbibliotek.

Kursen presenteras, hur man kommer igång och vad den innehåller – och vi kan diskutera hur man gör när man deltar i en kurs och ska arbeta på webben. T.ex. kan kursen ingå i kompetensutveckling? Kan man ha en grupp – i skola - eller bibliotek för att göra övningarna tillsammans- och diskutera hur de 23 sakerna kan användas i jobbet?

För den som vill finns det möjlighet att efter introduktionen öva sig med handledning en timme i Stadsbibliotekets datasal (10 datorer). Det blir mellan kl.15 – 16.

Vi bjuder på frukt!

Välkommen!

Linnea Sjögren, Margareta Guldér, Caroline Ellus Sjöholm, Elisabeth Erikson, Kerstin Wockatz, Malin Koldenius, Ulrika Wallin

Ev. frågor till malin.koldenius@vgregion.se

För anmälan se Regionbibliotekets kalendarium länk:
http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Kalendarium/23ikt-saker/

onsdag 4 februari 2009

Nya boktips

När författarcentrum öst har sin årliga författardag sista veckan i januari, då känns det att våren är på väg. Författardagen blir som en uppstart, en vitamininjektion som skapar lust och nyfikenhet inför författarskap och litteratur. Författarpresentationerna skall locka åhörarna att boka in en författare på sin skola eller sitt bibliotek.

Peter Arrhenius inledde dagen med att berätta om sin nya bok som kommer på Tidens förlag. "Aldrig som de andra", en kapitelbok som handlar om en gammal kvinna som har försvunnit. Det är många som är ute och letar, men den som hittar henne blir förvånad över det samtal som utspinner sig. Hur är det med kvinnan egentligen? På löpsedlarna står det att man har hittat henne död, och det är precis det hon själv påstår, att hon är död? Så långt läste Peter Arrhenius ur sin bok. Han har arbetat med Bolibompa och julkalendern under många år, och har bl.a. gjort bilderböckerna om Pingvinkvartetten och Elvis nya lillebror går inte att stänga av (fortsättning på den kommer i år). Nu har han sagt upp sig ifrån SVT för att ägna sig åt skrivande på heltid.

Christian Carlsson, för mig tidigare okänd, har skrivit poesi och experimentell litteratur, samt Lilla Rufusboken, med barnverser för yngre barn. Det som imponerade mest på mig var hans sätt att framföra sina texter, och hans förmåga att leka med orden. Vad sägs om "hela hovet stormar" , re-evolution... Förutom att skriva arbetar Kristian också som konditor, vilket stundtals framkommer i text och bild.

Malin Isaksson läste högt ur Rör vid mig. Hon har svårt att lämna sina romanfigurer och lever med dem efteråt, söker efter olika möjligheter till avslut och vidareutveckling. På Bonnier Carlsens hemsida finns en fiktiv intervju som görs med huvudpersonen Ann ifrån boken. Detta för att få en möjlighet att ta reda på hur det har gått för Ann och en av de andra tjejerna i gänget. Malin Isaksson säger att hon låter de fem tjejerna i boken utforska sin sexualitet och pröva att tänja sina gränser. Hon skriver med ett medvetet genusperspektiv. Till vardags arbetar hon på Fryshusets gymnasium med skrivande och har gärna skrivarverkstäder på bibliotek.

Svårast är kanske att återge Daniel Boyacioglu, och det beror nog på att han var den som berörde mig mest. Han läste högt ur sin nya diktsamling "Det är inte hennes fel att jag läser sämre" på ett sätt som säkert berörde många fler än mig. Med små gester rörde han rytmiskt vänsterhanden i takt med sin text, en text som bl.a. skildrade en bild av en familj i kris, en familjebild som verkade alltför välbekant för sin författare. Daniels bok Fint som snus och två cd-skivor med diktuppläsningar (hip hop) blev mina inköp till bibliotekets ungdomsavdelning.

Petrus Dahlin, som bl.a. har skrivit böckerna om Kalle Skavank berättade att han vuxit upp som ett av tre syskon. Tillsammans hade de en bok, Min Skattkammare. Hans pappa var polis och hans mamma arbetade inom vården. Själv bor han i Bagarmossen, och de miljöer som finns med i Kalle Skavank, som ex Millesstatyn på Skogskyrkogården, går att uppsöka i verkligheten. På en fest skämtade Petrus om att han skulle skriva en deckare, och den skulle heta Ugglor i Bagarmossen. Nu finns boken som barndeckare. Att Kalle har en skavank (han saknar en fot) beror på att Petrus haltade svårt under en period och hade lätt att sätta sig in i att leva som funktionshindrad. Nästa del i serien om Kalle kommer att heta "Gravstenen i Enskededalen"

Inger Frimansson beskrev lyriskt miljön kring sitt hem i Södertälje. Hon lämnade Stockholm för att komma nära naturen, och berättar att hon har sett björnspår utanför sitt hus. Hon beskriver sig som en ambassadör för Södertälje. I april kommer De starkare, en ny ungdomsbok, och senare kommer Råttfångerskan, som är hennes hittills med spännande thriller. Den har också inneburit att Inger Frimansson bekantat sig på mycket nära håll med råttor. Hon gör alltid mycket noggrann research innan hon skriver om ett ämne, och har bl.a. arbetat som brandman och bibliotekarie.Moa Elf Karlén och Johanna Palmström berättade om upphovet till Äga rum. De hade blivit kallade till en skola för att prata genusperspektiv, och talade med en av lärarna för att förbereda besöket och fick då veta att skolan inte hade några problem med jämställdhet. Efter att de varit på skolan och var på väg hem fick de veta av en annan lärare att en av flickorna de träffat blivit våldtagen under skoltid, och att killarna fortfarande gick kvar i skolan. Då bestämde de sig för att skriva boken.


Kerstin Gavander arbetar som lärare och berättar att bakgrunden till böckerna om Loppan kommer ifrån en manlig vän hon haft i flera år och som inte berättade att han var homosexuell förrän de läste i tidningen om Eva Dahlgren och Efva Attling.

Carin Svensson som skrivit mest för vuxna kommer i år med en LL-bok för barn och ungdomar om Charles Darwin med anledning av 200 årsjubiléet.

Carl Johan Vallgren läste och berättade om sin nya bok Kunzelmann & Kunzelmann (roman för vuxna), om en ung man som levt upp sina pengar, och förhoppningsfull reser till sin fars begravning för att få del av hans arv. Ingenting är som det synes vara. Fadern som samlat på konst och även målat själv, visar sig ha en halvfärdig Dührermålning på sitt staffli och en okänd man dyker upp och berättar en del hemligheter. Vallgrens uppläsning gav verkligen mersmak.

Detta var ett axplock av dem som var med och förgyllde dagen. Övriga medverkande var Lilian O Montmar, Mats Kempe, Lina Forss, Patrik Rochling, Eva Adolfsson och Henry Bronett.


Christina Wedenmark

fredag 30 januari 2009

Skolbibliotekets framtid – Finns den?

Ordförande I Skolbibliotek Väst, Fredrik Ernerot, funderar vidare - det efter genomförda samtal om skolbibliotekets framtid, i både Stockholm och Göteborg.

I krisens tid, när nedskärningar, omorganisationer, nedläggningar och aktieförluster, i ett brådrask drabbar de flesta branscher i hela landet, slipper ingen undan. Inte heller biblioteksbranschen.

Kompetent personal i vår bransch har fått besked om uppsägning. Bibliotekstjänst lägger ned sina butiker i både Stockholm och Göteborg, köpstopp slår mot hela kommuner, stipendier dras in, skolbibliotek läggs ned…

Är det här början på slutet för skolbiblioteket som verksamhet, eller är det nu det kommer att rustas, fortbildas, investeras och satsas för fullt?
Vi vet inget om det, inte än!

Personligen ser jag möjligheterna för rustning och beslut.

Behovet av en samsyn och insiktsfullhet omkring de krav en framtida, ledande kunskapsnation behöver ställa, för att kunna ta rätt beslut är stort!

Beslut FÖR skolbibliotekets framtid!

Under ett antal samtal om skolbibliotekets framtid, som genomförts i samarbete mellan flera av Skolbiblioteksföreningarna i Sverige och Axiell, har flera argument för skolbibliotekets framtid förts fram.

Bl.a. är det nu allmänt känt att den nya skollag, som är under framtagande, kommer att inkludera skolbiblioteket som en naturlig del av skolans uppdrag. Det innebär att skolbiblioteket hamnar på varje rektors skrivbord, vilket i sin tur betyder att rektorn och skolbibliotekarien, tillsammans med lärare och elever kan föra diskussioner om HUR skolbiblioteket ska vara utformat och VAD skolbiblioteket ska användas till, snarare än som nu - lägga fortsatt energi på OM vi ska ha skolbibliotek i skolan eller inte.

Min egen reflektion efter genomförda samtal är att det är väldigt tacksamt att se skollagen som en ”pådrivare” mot den enskilda rektorn, då skollagen retoriskt förhåller sig med SKA som formulering på uppdrag, snarare än, som nu, luddiga termer som ”lämpligt fördelade” och liknande. Bra, men är det bara rektorn man vill åt i sammanhanget?

Vad jag ser är att ett tydligt formulerat uppdrag, som når diskussionsstadiet mellan skolbibliotekarie – rektor, faktiskt är oerhört värdefullt även för den enskilda skolbibliotekarien. Med en tydlighet omkring uppdraget skolbibliotek/skolbibliotekarie blir nämligen skolbibliotekarien tvungen att profilera sin verksamhet och yrkesroll. Sätts den vunna tydligheten omkring verksamhet/profession sen i ett vidare perspektiv och erbjuds adekvat utbildning/fortbildning, samt framtida forskning omkring valda områden som berör skolbiblioteket, ja DÅ når skolbiblioteket inte bara inkludering i skolans värld, utan också förhöjd kvalité och status!

MEN då måste en gemensam samsyn omkring skolbiblioteksfrågor uppstå i det här landet!
Frågan som därför fortfarande hänger i luften och som faktiskt inte besvarats en enda gång under samtalen är: Hur?

Hur ska en gemensam samsyn kunna uppstå?

Vad är det som krävs?

Kanske är initiativ som de Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) flera gånger lyft upp till ytan för diskussion, och nu även tenderar att utvidga – Utbildningar, något att ge sig på att förändra och utveckla.

Att skolbiblioteket finns med som en naturlig del av medvetandet hos en nyutexaminerad lärare känns nästan som självklart idag. Ändå är inte alls alla ansvariga för lärarutbildningarna med på banan fullt ut.

Att därför, som NSG nu gör, vidga tanken om att införliva skolbiblioteket i utbildningar som rektorsutbildningen. Ja, det är bara att applådera!

Om inte läraren har med sig kunskapen, men chefen har, ja då är mycket vunnet. Ett initiativ helt i min smak!

En annan punkt, som på ett naturligt sätt följer tanken om vad en inkludering av skolbiblioteket i skollagen skulle betyda för framtiden, är vilka som då skulle kunna tänkas bli framtida granskare av skolbiblioteken.

För mig känns det helt naturligt att Skolverket blir den framtida granskaren. Frågan (snarare än vilka som ska agera granskare), är faktiskt varför det inte skett redan tidigare?

Flertalet är de inspektörer från Skolverket jag själv mött som skolbibliotekarie under åren. Alltid kunniga, ofta med stor förståelse och lyhördhet inför hur skolbibliotekets verksamhet utformats.

Den sista inspektör jag själv stötte på, hade själv varit med och startat upp ett skolbibliotek, och förstod till fullo varför min verksamhet var utformad på just det sätt som ordnats, utifrån min skolas lokala behov.

Jag säger därför - Se till att Skolverket kopplas på fallet och det BUMS!

Vidare är en ny skolbiblioteksstatistik på väg från Kulturrådet. Den första sen 2002. Kanske även statistikinsamlingen kommer att förändras och placeras under någon annan aktör, än som idag hos Kulturrådet. Även kultursektorn står inför en omorganisation. Beslut ska tas i februari, heter det. Kanske vi vet mer då?

Om inte, om nu Kulturrådet ska fortsätta att utföra statistikinsamlingen för skolbibliotek i Sverige (vi snackar runt 6000 skolor), HUR ska frekvensen kunna anpassas till övriga bibliotekstyper i vårt land, alltså på en årlig basis?

Spelar det någon roll undrar ni? Ja, säger jag, och nu svarar jag som ledamot i verksamhetsgruppen för statistik på Svensk Biblioteksförening. OM vi vill vara med i matchen, om vi vill visa vad vi som skolbibliotekarier är bra på, vad vår verksamhet står för och bidrar till, rent pedagogiskt – DÅ är en årlig frekvens önskvärd, för det är först då vi kan visa att vi finns, och att vi behövs. Behövs som en given del av rustningen inför vår framtida kunskapsnation!

För egen del återstår nu egentligen bara att försöka svara på frågan:
Skolbibliotekets framtid – Finns den?

JA!!!, säger jag. Det här är bara början mina vänner…

Vad säger du?

Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst.

tisdag 27 januari 2009

Ladda ner engelska mp3 böcker

Massor med engelsks klassiker finns för gratis nedladdning på http://www.oculture.com/2006/10/audio_book_podc.html

Tips genom Orbiter