tisdag 10 februari 2009

23 IKT-saker

Kultur i Väst Regionbiblioteket
Skolbibliotek Väst

Inbjudan till kickoff för 23 IKT-saker-

- en webbaserad kurs på Ning.com för skolbibliotekarier och andra intresserade!

Vill du lära dig hur den sociala webben - ex. Youtube och Facebook fungerar, vad Molnet: Cloud computing är och lära dig att använda några utvalda tjänster? 23 IKT-saker handlar om detta! Du kan dessutom diskutera och få idéer hur 2.0-verktyg kan användas i jobbet.

Regionbiblioteket erbjuder i samarbete med Skolbibliotek Väst en webbaserad utbildning för självstudier där du själv väljer övningsuppgifter utifrån ditt behov och intresse. Linnea Sjögren på Göteborgs Stadsbibliotek har skapat utbildningen!

Kursen erbjuds i första hand skolbibliotekarier men i mån av plats får även andra biblioteksanställda delta i denna första omgång av 23 saker.

Den 2 mars kl. 13 -15 träffas de som anmält sig och fått meddelande om att de kan delta i Hörsalen på Göteborgs Stadsbibliotek.

Kursen presenteras, hur man kommer igång och vad den innehåller – och vi kan diskutera hur man gör när man deltar i en kurs och ska arbeta på webben. T.ex. kan kursen ingå i kompetensutveckling? Kan man ha en grupp – i skola - eller bibliotek för att göra övningarna tillsammans- och diskutera hur de 23 sakerna kan användas i jobbet?

För den som vill finns det möjlighet att efter introduktionen öva sig med handledning en timme i Stadsbibliotekets datasal (10 datorer). Det blir mellan kl.15 – 16.

Vi bjuder på frukt!

Välkommen!

Linnea Sjögren, Margareta Guldér, Caroline Ellus Sjöholm, Elisabeth Erikson, Kerstin Wockatz, Malin Koldenius, Ulrika Wallin

Ev. frågor till malin.koldenius@vgregion.se

För anmälan se Regionbibliotekets kalendarium länk:
http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Kalendarium/23ikt-saker/

Inga kommentarer: