fredag 23 september 2016

Bokmässan 2016: Årets Malin Koldenius-stipendie är utdelatÅrets pristagare och delar av Skolbibliotek Västs styrelse. Från vänster till höger: Magnus Sjöberg, Maria Baric och Anna-Carin Söderberg (årets pristagare), Elisabeth Söderling och Barbro Oxstrand.

För sjunde gången i rad delades Malin Koldenius-stipendiet ut på Kultur i Västs scen.
Priset mottogs under pompa och ståt - där tal, överlämning av guldinramat diplom och efterföljande samtal kring användande av skolbiblioteket som läromiljö, i rask takt avlöste vartannat.

Efteråt följde mingel i Skolbibliotek Väst och Nypon Förlags gemensamma monter och som värdig final: en pristagar-middag, där både pristagare och styrelsemedlemmar gottade sig i fina samtal och god mat.


Motivering till priset (hämtat ur tal presenterat av Skolbibliotek Västs ordförande Fredrik Ernerot):

2016-års pristagare av Malin Koldenius-stipendiet är glädjande nog inte bara en utan två pristagare, nämligen Anna Carin Söderberg och Maria Baric. Till vardags lärare på Kannebäcksskolan Döv- och Hörsel i Västra Göteborg. En skola för döva och hörselskadade elever, liksom elever med olika typer av tal- och språknedsättning. Upptagningsområde är idag hela region Västra Götaland.

Och det ska sägas: Extra roligt är det att stå här idag, då det faktiskt handlar om kollegor i det egna arbetslaget som skolbibliotekarie.
Med stöd från skolans ledning.
Med gemensam arbetslinje och planeringstid, allt inlagt på veckobasis.
Där samarbete över gränser, för alla våra fina elevers bästa, ständigt och jämnt hamnar i första rum.


Inga kommentarer: