torsdag 23 april 2009

ROSS SPEAKS OUT!!!

Mina vänner!

Bara för att klargöra en sak...

Det finns ingen möjlighet för mig att ge Ross Todds föreläsning rättvisa, om jag försöker berätta om hans vision, eller rättare sagt "mission" omkring lärande och skolbibliotek!


Jag tänker därför ge er en direktrapport direkt från Ross själv - Om Framtidens Skolbibliotek, framtidens lärande, framtidens unga... whatever! Ni får det i en mixad form av översatt amerikanska och Ross egna ordval!

Take it away Ross!

Do we really need Library?

En fråga som jag ofta stöter på när jag träffar skolchefer, är just den frågan.

I framtiden är det inte säkert att vi ens har skolbibliotek, det måste vi ha klart för oss.

Vi måste därför tänka annorlunda om framtidens skolbibliotek, då vi traditionellt ägnat oss åt informationsförmedling. Väldigt lite fastnar hos barn, visar forskning.

Vi måste därför gå på djupet omkring lärande för ”The answer is already there”.

Jag ser barn som lider. Dom vet redan vad det handlar om, vad dom är ute efter, men dom får ingen hjälp i skolan.

Forskning visar att vi måste ta oss förbi förmedlingsstadiet (Transformationstops) om vi ska kunna fånga eleverna där dom befinner sig.

Min huvudfråga idag är: Hur kan vi ”turn on the lights” där eleverna befinner sig idag?

Detta är 2000-talets stora fråga!

Dialog, kommunikation, mötesplatser... En miljö som uppmuntrar samarbete och utveckling av kunskapsbegreppet. Det är vad Skolbiblioteket kommer att handla om framöver!!!

Hur många är ute på Facebook, Myspace? (händer räcks upp i lokalen) Mmm, vi är där som vuxna nu. Här har skett en stor förändring. Något har bytt ut televisionens position i ungas liv och det en gång för alla, och det för första gången!

Active, not Passive Involvement!

Kartor på samhället och världen visas upp! My Space – Amerika, You Tube – Europe! Det är ungas verklighet idag, så är det! Men när eleverna kommer till skolan (de vuxnas värld) då händer följande:

The lights turns out!

The Naughty kids! De som inte gör så som skolan bestämt!

The Online Nonconformatives!

Här uppstår en enorm krock mellan den värld som eleverna lever i och den värld som skolan står för.

MEN, här blir skolbibliotekarien i framtiden den som möter ”The knowledge creators”. Den som kan ge bekräftelse på det dom kan. Lär ut hur tekniken ska användas, hur kunskapen ska hanteras. Ni skolbibliotekarier blir personen och skolbiblioteket blir platsen - För problemlösning!


Skolbiblioteket blir därför följande:

Learning Commons

Knowledge Commons

Inquiry Center


Ross Todd summerar slutligen sin argumentation med följande citat:


The School Library shall providing the intellectual tools for the children to be creative persons”


Inlägg gjort av: Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst
Inga kommentarer: