fredag 24 april 2009

Vi talar om Kultur!

Hur ser skolbiblioteken ut i Danmark idag?

Skolbiblioteken ses i Danmark som en pedagogisk servicetank, berättar
Ole Christiansen, lektor, Professionshöjskolen, Köpenhamn. http://www.cvukbh.dk/diplomuddannelser/undervisere/ole_christensen.html

I den danska grundskolan är det biblioteksteamet i Skolbiblioteket som dominerar!

Oftast är det tre bibliotekarier med olika inriktning som står för servicen i skolbiblioteket.
Oftast är inriktningarna:

1.Litteratur
2.Media
3.IT

Det får mig att tänka på priset som delades ut av NSG (Nationella SkolbilioteksGruppen) för Årets Skolbibliotek 2008 i Sverige. http://www.skolbiblioteksgruppen.se

Fässbergsgymnasiet i Mölndal, som vann priset, har organiserat sig efter den danska modellen och det fullt ut. En pedagogisk central med ett biblioteksteam där var och en har sin specifika inriktning.

Är den ”danska modellen” alltså vad vi eftersträvar i Sverige?

Nu?

I framtiden?

Intressant måste jag säga, framför allt med tanke på att det Ole hela tiden återkommer till under sitt föredrag Skolebiblioteket og det brede mediebegreb är ordet:

KULTUR!

Kultur - Något vi nästan inte talar om i skolbibliotekssammanhang överhuvudtaget, inte i Sverige åtminstone, vågar jag påstå. För oss i Sverige är skolbiblioteket en del av utbildningssektorn, eller vi vill att det ska vara så i framtiden (skolbiblioteket in i skollagen, tack).

Lite längre fram under föreläsningen tar sig Ole också själv fram till den, även i Danmark, kritiska punkten:

Är skolbiblioteket en didaktisk fråga eller är det en kulturfråga?

Här är vägledning av kollegor en viktig faktor för att bygga begreppsbroar om de två olika områdena. Skolbibliotekarier ska överhuvudtaget ägna sig mycket åt att vägleda kollegor omkring vad skolbiblioteket ska användas till. Skolbibliotekarien ska vara en professionsutvecklare, säger Ole. Vi har en enorm tradition att slåss emot och det tar tid att förändra den syn lärare överlag har om skolbibliotek.

Så... Ole förespråkar alltså ett möte mellan skola och kultur. Det är alltså framtiden för de danska skolbiblioteken, att bli en mötesplats för skola och kultur.

Hur ska vi ha det i Sverige då?

Nej, nu är det snart dags att åka hem och fundera lite på kammaren kollegor!


Funderarinlägg gjort av: Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

Inga kommentarer: