tisdag 29 december 2009

Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen!

Ni som tog del av blogginlägget: Steg 1 - KB kopplas på fallet, publicerat här, i början av december, vet att en del väsentliga frågor ställdes omkring Kungliga Bibliotekets uppdrag: Att vara huvudansvariga för biblioteksfrågor och biblioteksutveckling nationellt...

Låt oss därför ta en närmare titt på de frågor som ställdes, samt eventuella svar som nått oss på vägen mot Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen:


1. Om skolbiblioteksfrågor och övergripande skolbiblioteksutveckling ska ligga på KB.s bord i framtiden... Vem/vilka ska driva den utvecklingen?

Svar: Övergripande frågor och utveckling som berör Sveriges skolbibliotek ska vara en del av KB.s uppdrag, det vet vi helt säkert nu. Vi vet också att ett antal personer på KB ska ansvara för uppdraget. Dessutom ska ett Nationellt Samråd bildas, innehållande representanter från olika bibliotekstyper.

Vi vet även att en förfrågan, om medverkan i "Samrådet" nått Skolverket, vilket får tolkas som att skolbiblioteken därigenom får representation. Mer än så kan inte sägas i dagsläget. Vi får vara nöjda så långt, blir min egen kommentar, så långt.


2. Vem ska äga frågan/uppdraget att hantera skolbiblioteksfrågor på KB?

Svar: Vi måste naturligtvis utgå ifrån att KB äger frågan, då uppdraget nu är ett faktum. Sen är det ändå högst angeläget att Skolverket får möjligheten att påverka i de frågor där skolbibliotek berörs, annars vore tanken med ett "Nationellt Samråd" inget annat än just - En god tanke.

3. Vad kan KB om skolbibliotek egentligen, vet någon det?

Svar: ???

4. I mitt tycke den viktigaste frågan för framtiden, och även avstampet till Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen:

Hur kommer KB' s uppdrag att gå ihop med skollagens skrivning?

Svar: Det är svårt att redan nu svara på frågan, om än inte rent omöjligt. Dels på grund av att det "lagrådsförslag" om inkludering av skolbiblioteken i Skollagen som nyligen presenterats, händelsevis inte behöver vara detsamma som det slutgiltiga beslutet (vår 2010).

Vidare måste KB och det "Nationella Samrådet" få en chans att formera sig, och just lyfta den här frågan. För det utgår jag ifrån, att så kommer att ske!

Sen ska vi inte glömma att det redan nu finns en befintlig plattform för hantering av skolbiblioteksfrågor och skolbiblioteksutveckling! Jag syftar på Skolverkets nystartade "Referensgrupp för skolbibliotek", där jag själv har den stora äran att ingå. Gruppen är definitivt en del av förberedandet i vad som komma ska, med start 2010!


Här ser jag skolbibliotekens framtid, utveckling och frågor behandlas!

Allt ska stötas och blötas - I en progressiv symbios - För skolbibliotekens bästa!

Sen ska vi för den sakens skull inte glömma - Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) och Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar, där nationellt perspektiv kopplas samman med regional och lokal förankring, det jag så gärna betecknar som "gräsrot".

Samtliga oerhört viktiga delar i den stora helheten!


NU är jag redo att möta steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen!

Inom kort min vänner, inom kort...


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst.

2 kommentarer:

Jenny Engström sa...

Härligt att du är redo! Så även vi häruppe... Fint "Månadens porträtt" också, utförlig som alltid :)!

Pia Malmberg-Kronvall sa...

Bra sammanställning och framförallt - inställning!