onsdag 2 december 2009

Steg 1 - KB kopplas på fallet!

I morgon, onsdag 3.e december 2009, arrangerar Svensk Biblioteksförening och Kungliga Biblioteket i Stockholm - En eftermiddag med information och diskussion om Kungliga bibliotekets nya uppdrag.

Bakgrunden är ett förslag ur Kulturpropositionen som innebär att:

"KB utöver sitt huvuduppdrag som forskningsbibliotek, får ett särskilt uppdrag
att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen
inom vissa övergripande biblioteksfrågor."

KB.s Gunnar Sahlin och Gunilla Herdenberg kommer att presentera hur KB ska arbeta vidare med uppdraget. Ett uppdrag som plötsligt placerar biblioteksfrågan på Utbildningsdepartementet (där KB är placerat), istället för som tills nu -
på Kulturdepartementet.

Biblioteksfrågor och biblioteksutveckling!

- Kommer även skolbibliotek inkluderas i KB.s uppdrag, frågade jag Svensk Biblioteksförenings Generalsekreterare Niclas Lindberg, efter Bokmässans slut?

- Absolut, svarade Niclas. Alla bibliotekstyper i landet hamnar under KB, om förslaget går igenom. Skolbibliotek är en bibliotekstyp, och därför även en del
av uppdraget.

I Västra Götalandsregionens publikation - Framsteget special (nr.23) intervjuades just Gunnar Sahlin, Riksbibliotekarie på KB om det nya uppdraget. Han sa då följande:

"- Vi får se vart det hela landar. Det ligger i förslaget att koordinera hela bibliotekssektorn och KB har kompetens för det, men resursfördelningen är ju en viktig aspekt för att lyckas med ett större uppdrag. Det finns naturligtvis både
för och nackdelar med förslagen. För KB är det viktigt att hålla oss till de
centrala och viktiga frågorna. Bland annat tittar vi på en bättre samverkan när
det gäller katalogerna. Folkbiblioteken är en mer uttalad demokratisk institution. Men som informationsförmedlare kan vi alla bidra till ett starkare kunskapssamhälle och en demokratisk utveckling."

Viktigt med utökade resurser om det ska fungera, så kan svaret kanske tolkas.
Visst krävs det resurser, men i form av vad?

Om skolbiblioteksfrågor och övergripande skolbiblioteksutveckling ska ligga på KB.s bord i framtiden...

Vem/vilka ska driva den utvecklingen?

Vem ska äga frågan/uppdraget att hantera skolbiblioteksfrågor på KB?

Vad kan KB om skolbibliotek egentligen, vet någon det?


OCH SÅ...

Den viktigaste frågan av alla att ställa sig just nu!

Frågan som skapats i ljuset av Steg 2 - Skolbiblioteken in i Skollagen.
(Beslut 2010= Bakom hörnet!):

Hur kommer KB' s uppdrag att gå ihop med skollagens skrivning?


Svaren på ställda frågor. Var är de nu då, undrar ni?

Det vet ingen...

...Inte än!


Morgondagens arrangemang: Bättre stöd och samverkan - Nationell bibliotekspolitik - från ord till handling är fullbokat,
vilket i sig redan säger en hel del omkring aktualiteten av uppdraget.

OCH så mycket kan jag lova er - Representation från skolbiblioteksvärlden,
den finns imorgon. Lita på det!

Jag ber därför om att få återkomma omkring svaren på ställda frågor!


... När nu KB kopplas på fallet!


/Fredrik Ernerot, Ordförande i Skolbibliotek Väst

1 kommentar:

Cecilia Bengtsson sa...

Tack för ett bra inlägg om vad som komma skall. Har inte hört så mkt om hur själva konferensen var, ser med spänning framemot rapporter från olika håll.