torsdag 18 september 2014

Skolbibliotek Väst på Bokmässan: Träffa oss i Nypon Förlags monter C05:22Skolbibliotek Väst tar liksom förra året plats i Nypon Förlags monter i C-hallen. I år med utökad del av montern (lättast upptäcker du oss genom att spana efter vår roll-up, se här ovan). 

Skolbibliotek Västs plats hos Nypon Förlag är helt och hållet vigd för möten, samtal och kontaktskapande. Allt bemöts. Stort som smått. Du möter under torsdag och fredag flera av föreningens styrelsemedlemmar. Under lördag och söndag tar Nypon Förlag över Skolbibliotek Västs närvaro i montern.

Skolbibliotek Väst delar även ut det årligt återkommande Malin Koldenius-stipendiet. Plats för årets prisutdelning är Kultur i Västs nya Berättarscen, belägen i D-hallen. Utdelningstillfälle är torsdag, klockan 17.10. 

Under Bokmässans gång görs även i år en del intervjuer med kända skolbiblioteksprofiler. Aktuella teman och händelser inom området lyfts på ett fördjupande sätt. Publicering sker allt eftersom här på bloggen. I år märks riktigt centrala aktörer på området, som Dr Ross J Todd, Louise Limberg, Elin Lucassi och Sofia Malmberg.


Om du redan i förväg har frågor eller funderingar - Hör av dig till oss: vast@skolbibliotek.se

Vi ses!

Inga kommentarer: