onsdag 13 februari 2008

De goda exemplen!

Sök i Växjö, Jönköping, Älmhult, Kristianstad, Hässleholm, Värnamo, Vaggeryd, Gislaved.. en del kommuner jag kan tala för/om eftersom jag har bedrivit fortbildning via Högskolan Kristianstad i skolbiblioteksfrågor med representanter från dessa kommuner under flera år.
I Växjö har en stor del av skolorna läst 5 + 5 p - i Bolognapoäng 15 hp. - i de andra kommunerna 7,5 hp. Det unika i alla dessa kommuner är också att lärarbibliotekarier( = bibliotekspedagoger) har gått kursen tillsammans med skolbibliotekarier( i detta fall = fackutbildade bibliotekarier). Stora satsningar och mycket goda resultat. I samtliga fall har handlingsplaner gjorts för verksamheten med förankring hos rektor och all pedagogisk personal och dessutom har fortbildningskurser för personalen på den egna skolan utarbetats - kan vara läsfrämjande kurs, IKT-kurs m.m.
På grund av tidsbrist skriver jag inte mer men skolorna har hemsidor, kommunerna beskriver i vissa fall detta centralt på hemsidan - i Jönköping och Växjö, Skolbiblioteksforum.
Kontaktpersoner är i Jönköping Elisabeth Fridsäll - Emilsson och i Växjö Monica Holm.
I dessa kommuner liksom i andra finns mycket goda exempel. Dessa kommuner har gjort stora satsningar och därmed insett vilken stor roll skolbiblioteken har i elevernas utveckling av läsning och i lärandeprocessen.
Privata synpunkter:
I övrigt håller jag med om att skolbibliotek måste skrivas in i skollagen. Skillnaderna inom Sverige är stora vet jag bland annat genom att jag via våra lärarstuderanden får ständiga rapporter.
Skillnaden är så stor att ingen regering/riksdag kan acceptera den om vi ska tala om en jämlik skola. Som rektor är det första åtgärden - att ha utbildad personal, generösa öppettider, ett för skolan adekvat
medieutbud med alla medier representerade och en daglig livlig verksamhet med fokus på läsutveckling och integrerat lärande.
Själv var jag lärarbibliotekarie i 18 år på en 1- 6 - skola och började sköta ett litet skolbibliotek som 11-åring.
Skolbiblioteket är en av de viktigaste fem delarna i bygget av en väl fungerade skola, har alltid varit och kommer alltid att vara det . Några beslutsfattare har ännu inte förstått det.
De behöver upplysas. På en skola utan ett väl fungerande skolbibliotek skulle jag aldrig placera mina barn eftersom jag vet skillnaden.
MVH
Mary I.
...................................................
Mary Ingemansson
Univ.adj. i svenska
Licentiat i litteraturvetenskap

Inga kommentarer: