torsdag 14 februari 2008

Skolbibliotek - en rättighet för alla!

Då var det dags igen.

Jag noterar just nu, att det är en riktig snurr omkring friskolornas rovdrift på folkbibliotekens bestånd, just i Sth.

Det här är ett kraftig felfokus, då vi även möter samma situation här i Göteborg, liksom överallt där friskolorna börjar stega iväg ordentligt i antal, något som verkligen tagit fart de sista åren.

Jag pratade precis med Adam Nilsson här i Göteborg om situationen idag, då han medverkade i DN:s artikelserie i ämnet för en månad sen. Han hade också hört Ekot igår, och berättade att nu ville Göteborgs-Posten göra en motsvarande artikel om situationen här i Göteborg.

Han svarade journalisten att han inte ville ställa upp, då det här är en fråga för folkbiblioteken att ta ställning till, då han inte repr. folkbiblioteken i Göteborg.

Jag kan känna lite samma sak faktiskt.

Om folkbiblioteken skulle stämma i bäcken omkring problemet, skapas också ett tryck på de friskolor som i dagsläget INTE satsar på skolbibliotek - att göra just det!

Jag vet också skolor i Gbg där skolbibliotek avvecklats och skolbibliotekarier återgått till ordinarie lärartjänst, då ny chef tillträtt för enheten.

Men att lyfta fram någon av dom i ett tv-inslag skulle vara för sorgligt, tycker jag. Det är en rätt känslig fråga på ett sätt det här, inte sant?

Det handlar ändå i förlängningen om människor, och då får man vara försiktig, tycker jag.

MEN, det är glädjande att se att Sv. Bibl. För. och sveriges förf.förb. trycker på faktumet att det behövs en nat. bibl.politik.

Jag var själv på seminariumet som Sv.Bib.För. arr. på bokmässan 2007, där de andra nordiska länderna visade upp hur dom jobbat med den nat. bibl.politiken.

Känslan efter sem. var uteslutande - Det är sanslöst vad "efter" vi är i Sverige!

Vi är det enda landet i Norden som inte fått ordning på den nat.bib.strategier, med politiska beslut som ger trygghet och en plattform för vidare statushöjning omkring bibliotek- och skolbibliotekssituationen.

I Sverige lämnades ansvaret, som bekant, ut till resp. kommun att själva besluta hur frågan skulle lösas, med tusentals kryphål för de som inte ville se, eller såg en chans att spara in småpengar - det med en förödande effekt för väldigt många människor.

Lägg då till ekvationen "lägga ut på kommun" -

Att vi i Göteborg har 21 stadsdelar, där kommunen i sin tur låter resp. stadsdel agera på motsvarande sätt!

En sån cirkus!

Jag är förhoppningsfull inför manifestet som pres. i övermorgon, men skeptisk så länge det omkring dagens svenska skola, i första hand gastas om "lag och ordning", i traditionell Björklund-anda .

Skolbibliotek ska i slutändan inte vara ett privilegium för "vissa upplysta", med en bra chef på sin skola.

Skolbiblioteket ska vara skolans själsliga och kunskapsstödjande motsvariget till dagens skolmatsal - Med andra ord:

En rättighet för ALLA!

Mvh: Fredrik Ernerot
Ordf. Skolbibliotek Väst
Skolbibliotekarie
Kannebäcksskolans Mediatek
Tynnered SDF
Göteborg

Inga kommentarer: