tisdag 18 mars 2008

Barnboksinstitutet har genomfört bokprovningen för 2007

När det gäller trender och tendenser har de bl.a. kommit fram till:
Barn tvingas att vara smarta, självständiga och kompetetenta för att klara sig i en värld som består av vuxna som inte vill eller kan ta ansvar.Utgivningen av barn och ungdomsböcker har slagit rekord. Bilderböckerna ökar mest.
Döda och dysfunktionella mödrar är ett centralt motiv i 2007 års utgivning. Det gäller hela vägen, ifrån bilderböcker - ungdomsböcker. Anledningen till att mödrarna mår dåligt är ökade krav på kvinnan, ändrade alkoholvanor, misshandlande män och trafikdöd.Intresset för Afrika är påtagligt i ungdomslitteraturen.
Unga mödrar ses som en trend i ungdomslitteraturen.Historiska skildringar, blandning av magi och realism, är trender för mellanåldrarna.För de yngre: fantasy och älvor, problemfri vänskap mellan gamla och barn, bilderböcker med mångkulturella inslag, familjekonflikter, och taktila bilderböcker har ökat.Är du intresserad och vill läsa mer:

www.sbi.kb.se/Trender_statistik_2007.pdf

Christina Wedenmark

Inga kommentarer: