tisdag 18 mars 2008

Juryns utslag mot Bokjuryn – när kommer den?

Göteborg måndag 17.e mars 2008

Varför är det så tyst om Bokjuryn?

I år firar Bokjuryn 10 år. Blir det någon fortsättning? När får barnen, lärarna, skolbibliotekarierna och barnbibliotekarierna besked?

I fredags, 13.e mars, samlades politiker ännu en gång i vår Riksdag, det för ytterligare en sammankomst omkring paragraf 11
– Biblioteks- och språkfrågor.

Ur protokollet framgår tydligt och klart hur rörande överens samtliga anförare är i frågan om att läsfrämjande insatser i skolan ska bedrivas.

Det är först när synen på hur läsfrämjande insatser ska bedrivas som det börjar spreta.

Hans Wallmark(m): ” Kulturrådet arbetar även med läsfrämjande verksamhet, som är nog så viktig. Men, fru talman, den viktigaste läsfrämjande åtgärden är en skola som förser barnen med grundläggande kunskaper”.

Med tanke på att det är just Kulturrådet som står bakom Bokjuryn i Sverige, så blir det väldigt tydligt vad vår styrande allians tycker om läsfrämjande insatser som – Bokjuryn (eller Kulturrådet, eller Bokjuryn, eller…)!

För det är väl precis läsfrämjande som Bokjuryn i grunden handlar om, eller?

Mina egna mediateksrådsvärdar, på min egen skola Kannebäcksskolan i Göteborg, väntar just nu, när jag sitter här och skriver om Bokjuryn.


Ja, ni hörde rätt! Bokjuryn har ett överliggande hot över sig.
Den kanske kommer att läggas ned, ja det är sant – läggas ned!


Just nu väntar alltså tio mediateksrådsvärdar på Kannebäcksskolan döv- och hörsel, samtliga mellan 8-15 år, på att få utbildas i bokjurykunskap!

Det kommer nämligen att vara deras huvuduppgift nu i vår, att hjälpa sina kompisar att rösta på förra årets bästa böcker.

Böcker som DERAS kompisar lånat av FRI vilja, i DERAS Mediatekek, och som nu ska få ta emot DERAS röst – på bokjuryns nätröstningssida.

Jag vill se när Hans Wallmark och hans allians ger beskedet till mina mediateksrådsvärdar och DERAS kompisar att – Bokjuryn ska läggas ned!


Det kommer naturligtvis aldrig att hända, eller?


Hans Wallmark(m): ”Alliansregeringen har också en målmedveten politik för att öka kunskaperna i skolan. Där det ställs krav, och där det skapas förutsättningar för en garanti omfattande läsa, skriva och räkna, där ges nödvändiga kunskapsverktyg för att bli morgondagens biblioteksbesökare likaväl som bokhandelskund”.


Det är nu det blir lite känsligt!

För Hans och de dina – Vad är då kunskap?

Är det er kunskap?

För det är väl inte mina mediateksrådsvärdar och DERAS kompisar som avses?

Deras ”nödvändiga kunskaper” är nämligen min och mångas oro, just nu:

Bokjuryn!


Det är nämligen just läsfrämjande insatser som Bokjuryn, som på vår skola klassas som nödvändiga kunskaper!

För mina mediateksrådsvärdar och DERAS kompisar!


Här är vår protest!

MOT kortsiktigt tänkande!

MOT oförståelse inför att lust=lärande!

MOT småaktighet på barns bekostnad – En halvtidstjänst på En bok för alla för att ro runt hela bokjuryn – Fy skäms!

MOT maktstrukturellt tänkande omkring kunskapsfrågan!

FÖR barns kunskap!

FÖR barns fria läsning!

FÖR barns medbestämmanderätt – vilket Bokjuryn ALLTID praktiserar!

FÖR BOKJURYN – IN I FRAMTIDEN!!!


/Fredrik Ernerot – Ordförande Skolbibliotek Väst, samt Skolbibliotekarie på Kannebäcksskolan Döv- och hörsel, Göteborg.

www.skolbibliotek.se/vast

www.kannebacksskolan.se

Inga kommentarer: