onsdag 20 maj 2009

Var är Skolbiblioteksfolket?

Just det har jag frågat mig på åtskilliga arrangemang som Regionbibliotek Västra Götaland och Stadsbiblioteket i Göteborg anordnat genom åren.

Det är nästan bara jag på plats, och det varje gång!

Om det är något som är angeläget för vår bransch så är det väl att bredda, ta intryck av andra bibliotekssektorer...

Ja, bara namnet sektor, ni förstår ju själva!

En segregerad bransch i ett segregerat samhälle?

Hmm, nu kör vi...

Inga kommentarer: