lördag 2 maj 2009

Wikipedia

Ny rapport om Wikipedia gjord av Einar Spetz på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Rapporten bygger på en undersökning om gymnasielärares användning av och inställning till Wikipedia.


Wikipedia - älskat eller avskytt? (2009)
Wikipedias fel och brister - en angelägenhet för biblioteken? (2008)

Via regionbibliotek.se

Inga kommentarer: