fredag 11 september 2009

Skolbibliotek.se - Monterprogram Bokmässan 2009!

Sveriges Skolbiblioteksföreningars monterprogram på Bokmässan 2009 är nu officiellt!

Programmet presenteras i sin helhet på: www.skolbibliotek.se


För vidare information om programmet kontakta: vast@skolbibliotek.se

OBS! Samtliga programpunkter är kostnadsfria!


Information om montern för Skolbibliotek.se:

http://bok-bibliotek.se/sv/scenprogramutstallare/
utstallare/s/skolbibliotekse/


VÄLKOMNA!

Inga kommentarer: